Prijavljeni ste! 

Zahvaljujemo Vam se za prijavu na Susret sa bankama na Vlasiću, 24-25.maja 2018. Ako imate neka pitanja molimo Vas da se obratite na Lejla Cerić Kadribašić (lejla.ceric-kadribasic@halcom.ba, 033 295 496).