Nexus personal Prevzem programske opreme Nexus Personal prenesi

11. Kaj je javni in kaj zasebni ključ?

Vsak imetnik kvalificiranega potrdila ima par ključev, zasebni in javni ključ. Zasebni ključ omogoča tvorbo digitalnega podpisa, ki je unikaten za vsakega imetnika, javni pa je dostopen komurkoli. Dokument digitalno podpišemo s svojim zasebnim ključem,…

Preberi več
12. Infrastruktura javnih ključev

Celoten sistem za uporabo varnostnih metod na podlagi asimetrične kriptografije v elektronskem poslovanju imenujemo infrastruktura javnih ključev ali Public Key Infrastructure (PKI). Infrastrukturo javnih ključev določajo postopki in oprema za: generiranje…

Preberi več
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH