Relevantni predpisi in zakonodaja : Halcom SI

Relevantni predpisi in zakonodaja

AA-01276

Halcom CA deluje v skladu z zakoni in predpisi:

Uredba eIDAS - UREDBA (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETAz dne 23. julija 2014o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in orazveljavitvi Direktive 1999/93/ES

- ETSI standardi : 

  • EN 319 401 v2.1.1 General Policy Requirements for Trust Service Providers
  • EN 319 411-1 v1.1.1 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General Requirements
  • EN 319 411-2 v2.1.1 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates
  • EN 319 421 v1.1.1 Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing ElectronicTime-Stamps
  • EN 319 412-1 v1.1.1 Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures
  • EN 319 412-2 v2.1.1 Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issuedto natural persons
  • EN 319 412-3 v1.1.1 Certificate Profiles;  Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons
  • EN 319 412-4 v1.1.1 Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organisations
  • EN 319 412-5 v2.1.1 Certificate Profiles; Part 5: QCStatements 
  • EN 319 422 v1.1.1 Time stamping protocol and electronic time-tamp profiles 

Powered by PROGMBH