Kaj je digitalno potrdilo? : Halcom SI

Kaj je digitalno potrdilo?

AA-00244

Digitalno potrdilo predstavlja enolično povezavo med imetnikom potrdila in javnim ključem. Potrdilo vsebuje vse osnovne podatke o imetniku in javni ključ. Če ne gre za zaprt sistem uporabnikov, so digitalna potrdila javno objavljena, kar omogoča ugotovitev ter preverjanje identitete podpisnika na osnovi njegovega javnega ključa.

Stopnjo odgovornosti in tveganja v elektronskem poslovanju lahko stranke rešujejo s kvalificiranimi ali nekvalificiranimi digitalnimi potrdili.

Nekvalificirana potrdila temeljijo na pogodbenem razmerju strank, kjer gre za dogovor med strankami, ki poslujejo po že utečenih poteh. Pri elektronskem poslovanju strank, ki še niso poslovale ena z drugo, pa je smiselna vključitev tretje osebe, ki izdaja kvalificirana potrdila.

Kvalificirana potrdila temeljijo na natančno predpisanem uradnem postopku identifikacije imetnika. Možnost zlorabe je minimalna, saj je podan prepričljiv dokaz o identiteti podpisnika. Takšno identifikacijo lahko izvajajo overitelji in pa v njihovem imenu tudi pooblaščene prijavne službe.

Digitalno potrdilo je tako imetnikova osebna izkaznica v elektronskem poslovanju. Potrdila izdajajo različni overitelji, vendar pa vsi ne zagotavljajo enake stopnje varnosti. Tako lahko uporabniki izbirajo stopnjo varnosti, ki jo potrebujejo za področje svojega poslovanja.


© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH