Politike in korenska digitalna potrdila - napredna kvalificirana digitalna potrdila za pravne osebe : Halcom SI

Politike in korenska digitalna potrdila - napredna kvalificirana digitalna potrdila za pravne osebe

AA-00267

Politika (CPName, CPOID): HALCOM-CA PO 3, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.1 

 • Velja od: 03.01.2011
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 3 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., CN= HALCOM CA PO 3
  - Serijska številka:  303647 (04A21F)
  - Overitelj potrdila:  HALCOM CA PO 3
  - Imetnik potrdila:  HALCOM CA PO 3
  - Veljavnost potrdila: 1. januar 2009 - 1. januar 2024
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1:  CE4B C074 6E8F DC10 73CE F649 D127 05C7 35A2 1393 
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika (CPName, CPOID): HALCOM-CA PO 2, 1.3.6.1.4.1.5939.1.2.5 

 • Velja od: 15.02.2010
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 2 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= HALCOM-CA PO 2
  - Serijska številka:  79074 (0134 E2)
  - Overitelj potrdila:  HALCOM CA PO 2
  - Imetnik potrdila:  HALCOM CA PO 2
  - Veljavnost potrdila: 7. februar 2004 - 7. februar 2019
  - Javni ključ: RSA (1024 bitov)
  - SHA-1:  7FBB 6ACD 7E0A B438 DAAF 6FD5 0210 D007 C6C0 829C 
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta
Powered by PROGMBH