Priročniki in navodila : Halcom SI

Priročniki in navodila

AA-00283


Na tem mestu so zbrani priročniki za uporabo programa Hal E-Bank (Hal E-Bank/Personal in Hal E-Bank/Corporate).

1.   Sklop PLAČEVANJE
2.   Sklop ČEZMEJNA PLAČILA IN POSLOVANJE S TUJIMI VALUTAMI
3.   Sklop ODDALJENO PODPISOVANJE
4.   Sklop IMENIK
5.   Sklop KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO ENO ZA VSE
6.   Sklop PREGLEDI STANJA, PROMETA IN IZPISKOV
7.   Sklop BANČNA OBVESTILA IN SPOROČILA BANKE
8.   Sklop DODATNA ORODJA IN NASTAVITVE
9.   Sklop IZMENJAVA DATOTEK
10. Sklop E-RAČUNI
11. Sklop DIREKTNE BREMENITVE SEPA
12. Sklop SDD UGOVORI IN SOGLASJA
13. sklop NAMESTITVE IN NADGRADNJE

Powered by PROGMBH