Politike in korenska digitalna potrdila - E-žig za pravne osebe : Halcom SI

Politike in korenska digitalna potrdila - E-žig za pravne osebe

AA-00286

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID)Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.1 
Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName , CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.1 

 • Velja od 1.6.2017- PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-seal 1 
  - Serijska številka:  921296 (0e 0e d0)
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority
  - Imetnik potrdila:  Halcom Root Certificate Authority
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1:  ‎1F 33 D1 6D 98 00 2C 4C E6 D1 9E DC 0B 52 E4 B0 8F 76 5A 86
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta
OBVESTILO!
V politiki Halcom CA,  objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek:
točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:
fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter 
poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH