Politike in korenska digitalna potrdila - potrdila za avtentikacijo spletišč za fizične osebe : Halcom SI

Politike in korenska digitalna potrdila - potrdila za avtentikacijo spletišč za fizične osebe

AA-00299

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4

 • Velja od 1.6.2017- PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Krovno digitalno potrdilo izdajatelja Halcom Root Certificate Authority
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom Root Certificate Authority 
  - Serijska številka:  843675 (0CDF9B) 
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Veljavnost potrdila: 10. junij 2016 - 10. junij 2036 
  - zgostitveni algoritem: SHA-256>
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  23 d7 31 fe dc 5c 8b b9 7d e6 dc 8e 13 b4 11 bd 4f 24 00 4f
 • Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA web 1
  - Serijska številka: 921298 (0e 0e d2) 
  - Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila: Halcom CA web 1 
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027 
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1: 60 81 04 A8 F2 B9 29 8C 78 AA 81 FA 04 57 E0 57 65 1B EB 01
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 let
OBVESTILO!
V politiki Halcom CA,  objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek:
točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:
fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter 
poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH