Politike in korenska digitalna potrdila - kvalificiran elektronski časovni žig : Halcom SI

Politike in korenska digitalna potrdila - kvalificiran elektronski časovni žig

AA-00300

Storitve časovnega žigosanja.

Obveščamo vas, da bomo zaradi zagotavljanja eIDAS skladnosti, varnostnih zahtev ter predpisanih zgostitvenih funkcij servisov za časovno žigosanje, prenehali izdajati časovne žige po politikah, ki uporabljajo zgostitvene funkcije SHA-1. 

KVALIFICIRANO POTRDILO ZA KVALIFICIRAN ELEKTRONSKI ČASOVNI ŽIG -  Halcom CA TS 4
Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root CA - Halcom Root Certificate Authority
Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA TSA 1 - Halcom CA TSA 1

1. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1: (v ukinjanju)
CPName HALCOM CA TS RFC 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.1.4

2. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS RFC 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.2.4

3. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1: (v ukinjanju)
CPName HALCOM CA TS DSS 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.1.4

4. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS DSS 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.2.4


POTRDILO ZA VAREN ELEKTRONSKI ČASOVNI ŽIG - Halcom CA TS 3

1. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1:

CPName HALCOM CA TS RFC 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.1.3

2. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS RFC 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.2.3

3. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1:
CPName HALCOM CA TS DSS 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.1.3

4. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS DSS 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.2.3

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH