Politike in korenska digitalna potrdila - kvalificiran elektronski časovni žig : Halcom SI

Politike in korenska digitalna potrdila - kvalificiran elektronski časovni žig

AA-00300

Storitve časovnega žigosanja.

KVALIFICIRANO POTRDILO ZA KVALIFICIRAN ELEKTRONSKI ČASOVNI ŽIG -  Halcom CA TS 4
Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root CA - Halcom Root Certificate Authority
Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA TSA 1 - Halcom CA TSA 1

1. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1:
CPName HALCOM CA TS RFC 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.1.4

2. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS RFC 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.2.4

3. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1:
CPName HALCOM CA TS DSS 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.1.4

4. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS DSS 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.2.4


POTRDILO ZA VAREN ELEKTRONSKI ČASOVNI ŽIG - Halcom CA TS 3

1. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1:

CPName HALCOM CA TS RFC 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.1.3

2. Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS RFC 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.2.3

3. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-1:
CPName HALCOM CA TS DSS 1
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.1.3

4. Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256:
CPName HALCOM CA TS DSS 2
CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.2.3

Powered by PROGMBH