E-račun se ne odpre z vizualizacijo : Halcom SI

E-račun se ne odpre z vizualizacijo

AA-00364

Prikaz E-računa z vizualizacijo, je možen le v brskalniku Internet Explorer. 

1. Odprite brskalnik Internet Explorer.

2. V orodni vrstici predmetnega brskalnika kliknite na Tools -> Internet options ->Security -> Custom level -> Miscellaneous (Orodja -> Internetne možnosti -> Varnost -> Raven po meri -> Razno).

3. V  Miscellaneous (Razno) omogočite možnost Access data sources across domains (Dostop do virov podatkov prek domene), in sicer tako, da jo nastavite na Enable (Omogoči).


Powered by PROGMBH