Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ
Featured

Politike in korenska digitalna potrdila - struktura Halcom CA digitalnih potrdil

Referenčna št. AA-01240 1.75 Ocena / 57 Glasov
KORENSKO (ROOT) POTRDILO HALCOM CA

Korenski izdajatelj Halcom Root Certificate Authority je ob začetku svojega produkcijskega delovanja tvoril svoje lastno digitalno potrdilo, ki je namenjeno overjanju potrdil, ki jih je Halcom Root Certificate Authority izdal vmesnim / podrejenim izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil.

Politika za korensko in vmesna/podrejena potrdila

(CPName, CPOID): Halcom Root Certificate Authority, 1.3.6.1.4.1.5939.13.1.1 v.4
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

(CPName, CPOID): Halcom Root Certificate Authority, 1.3.6.1.4.1.5939.13.1.1 v.3.

 • Velja od: 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom Root Certificate Authority
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom Root Certificate Authority 
  - Serijska številka:  843675 (0CDF9B)
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom Root Certificate Authority
  - Veljavnost potrdila: 10. junij 2016 - 10. junij 2036
  - zgostitveni algoritem: SHA-256>
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  23 d7 31 fe dc 5c 8b b9 7d e6 dc 8e 13 b4 11 bd 4f 24 00 4f
 • Veljavnost izdanih potrdil: 10 let
VMESNA / PODREJENA (INTERMEDIATE) POTRDILA HALCOM CA

Vmesna / podrejena digitalna potrdila so namenjena overjanju kvalificiranih digitalnih potrdil končnih uporabnikov.

Politika za Kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte

(CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 – v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

(CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 - v.2

 • Velja od: 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-signature 1
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA PO e-signature 1 
  - Serijska številka:  847019 (0CECAB)
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom CA PO e-signature 1
  - Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 - 15. junij 2026
  - zgostitveni algoritem: SHA-256
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  67 84 71 1e 8f a5 64 96 d3 e8 eb 8b 45 34 6f 93 5a e9 3e 8c
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika Kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe

Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 – v.3
Standardna potrdila (CPName , CPOID): Halcom CA FO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.1.5.3 – v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 - v.2
Standardna potrdila (CPName , CPOID): Halcom CA FO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.1.5.3 - v.2

 • Velja od: 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA FO e-signature 1
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA FO e-signature 1 
  - Serijska številka:  847020 (0CECAC)
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom CA FO e-signature 1
  - Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 - 15. junij 2026
  - Zgostitveni algoritem: SHA-256
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  04 a1 2d 36 29 24 4d 99 61 97 35 4e 13 65 53 5b f9 28 98 c6
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika za Kvalificirana digitalna potrdila za elektronske žige

Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.1 v.2
Potrdila za informacijske sisteme (CPName , CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.1 v.2
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID)Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.1 
Potrdila za informacijske sisteme (CPName , CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.1 

 • Velja od 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-seal 1
  - Serijska številka:  921296 (0e 0e d0) 
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority
  - Imetnik potrdila:  Halcom CA PO e-seal 1
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1:  ‎1F 33 D1 6D 98 00 2C 4C E6 D1 9E DC 0B 52 E4 B0 8F 76 5A 86
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika za Kvalificirana digitalna potrdila za časovni žig

(CPName, CPOID): Halcom CA TSA 1, 1.3.6.1.4.1.5939.14.1.1 v.2
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

(CPName, CPOID): Halcom CA TSA 1, 1.3.6.1.4.1.5939.14.1.1

 • Velja od 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA TSA 1
  - Serijska številka: 921297 (‎0e 0e d1) 
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority
  - Imetnik potrdila:  Halcom CA TSA 1
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027
  - Zgostitveni algoritem: SHA-256
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1:  ‎23 4E 75 04 8F 02 E3 63 14 83 42 86 F0 49 30 D7 F6 02 3D 39
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta
Politika za Kvalificirana digitalna potrdila za avtentikacijo spletišč 

(CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

(CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.2
PRIČETEK UPORABE 1.6.2018

(CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.1

 • Velja od 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA web 1
  - Serijska številka: 921298 (0e 0e d2) 
  - Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila: Halcom CA web 1 
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027 
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1: 60 81 04 A8 F2 B9 29 8C 78 AA 81 FA 04 57 E0 57 65 1B EB 01
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 let 
CELOTNA VERIGA POTRDIL HALCOM CA
Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH