Relevantni predpisi in zakonodaja

Referenčna št. AA-01276 2.05 Ocena / 22 Glasov

Halcom CA deluje v skladu z zakoni in predpisi:

Uredba eIDAS - UREDBA (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

- ETSI standardi : 

  • EN 319 401 General Policy Requirements for Trust Service Providers
  • EN 319 411-1 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General Requirements
  • EN 319 411-2 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates
  • EN 319 421 Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing ElectronicTime-Stamps
  • EN 319 412-1 Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures
  • EN 319 412-2 Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issuedto natural persons
  • EN 319 412-3 Certificate Profiles;  Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons
  • EN 319 412-4 Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organisations
  • EN 319 412-5 Certificate Profiles; Part 5: QCStatements 
  • EN 319 422 Time stamping protocol and electronic time-tamp profiles 


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH