Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ

Relevantni predpisi in zakonodaja

Referenčna št. AA-01276 1.65 Ocena / 63 Glasov

Halcom CA deluje v skladu z zakoni in predpisi:

Uredba eIDAS - UREDBA (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

- ETSI standardi : 

  • EN 319 401 General Policy Requirements for Trust Service Providers
  • EN 319 411-1 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General Requirements
  • EN 319 411-2 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates
  • EN 319 421 Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing ElectronicTime-Stamps
  • EN 319 412-1 Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures
  • EN 319 412-2 Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issuedto natural persons
  • EN 319 412-3 Certificate Profiles;  Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons
  • EN 319 412-4 Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organisations
  • EN 319 412-5 Certificate Profiles; Part 5: QCStatements 
  • EN 319 422 Time stamping protocol and electronic time-tamp profiles 


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH