Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ

Politike in korenska digitalna potrdila - potrdila za avtentikacijo spletišč za poslovne subjekte

Referenčna št. AA-01294 0.1 Ocena / 49 Glasov

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019


Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.2

 • Velja od 1.6.2017- PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root Certificate Authority
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= Halcom Root Certificate Authority
  - Serijska številka: 843675 (0CDF9B) 
  - Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  - Imetnik potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  - Veljavnost potrdila: 10. junij 2016 - 10. junij 2036 
  - Zgostitveni algoritem: SHA-256
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1: 535B 0016 72AB BF7B 6CC2 5405 AE4D 24FE 033F D1CC
 • Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA web 1
  - Serijska številka: 921298 (0e 0e d2)
  - Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  - Imetnik potrdila: Halcom CA web 1
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027 
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1: 60 81 04 A8 F2 B9 29 8C 78 AA 81 FA 04 57 E0 57 65 1B EB 01
 • Veljavnost izdanih potrdil: 2 leti
OBVESTILO!
V politiki Halcom CA,  objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek:
točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:
fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter 
poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.

Politika (CPName, CPOID): Halcom Secure Server CA 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.3

Halcom CA je prenehal izdajati Halcom Secure Server CA 1 potrdila za avtentikacijo spletišč s pričetkom izdaje Halcom CA web 1 potrdil z dnem 1.7.2017.
Vsa Halcom Secure Server CA 1 potrdila za avtentikacijo spletišč izdana pred 1.7.2017 ostajajo veljavna do njihovega izteka.

 • Velja od: 01.11.2014
 • Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root CA
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= Halcom Root CA
  - Serijska številka: 504275 (07 b1 d3)
  - Overitelj potrdila: Halcom Root CA
  - Imetnik potrdila: Halcom Root CA
  - Veljavnost potrdila: 8. februar 2012 - 8. februar 2032
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1: 535B 0016 72AB BF7B 6CC2 5405 AE4D 24FE 033F D1CC
 • Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom Secure Server CA 1
  - Serijska številka: 713335 (0a e2 77)
  - Overitelj potrdila: Halcom Root CA
  - Imetnik potrdila: Halcom Secure Server CA 1
  - Veljavnost potrdila: 21. oktober 2014 - 21. oktober 2024
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1: 25cf aa42 2323 e99e 1984 f697 68d1 35bb e0e9 9dc2
 • Veljavnost izdanih potrdil: 5 let

Politika (CPName, CPOID): HALCOM-CA PO 2, 1.3.6.1.4.1.5939.1.2.5

 • Velja od: 15.02.2010
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 2
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= HALCOM-CA PO 2
  - Serijska številka: 79074 (0134 E2)
  - Overitelj potrdila: HALCOM CA PO 2
  - Imetnik potrdila: HALCOM CA PO 2
  - Veljavnost potrdila: 7. februar 2004 - 7. februar 2019
  - Javni ključ: RSA (1024 bitov)
  - SHA-1: 7FBB 6ACD 7E0A B438 DAAF 6FD5 0210 D007 C6C0 829C
 • Veljavnost izdanih potrdil: 5 let

Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH