Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ
Featured

O spletnih servisih

Referenčna št. AA-00222 0.4 Ocena / 77 Glasov


Halcomovi spletni servisi za lažje elektronsko poslovanje so namenjeni najrazličnejšim ponudnikom elektronskih storitev, ki bi svojim uporabnikom želeli omogočiti dostop do storitev z digitalnimi potrdili vseh slovenskih overiteljev, hkrati pa se ne bi radi ukvarjali z različnimi načini, na katere overitelji shranjujejo podatke v digitalna potrdila.

Spletni servisi za lažje elektronsko poslovanje so sestavljeni iz treh servisov:

  • CertificateStatus - spletni servis za preverjanje veljavnosti digitalnih potrdil (časovna veljavnost, ustreznost podpisa potrdila, status potrdila v spiskih preklicanih potrdil),
  • CertificateInfo - spletni servis za vračanje informacij o digitalnem potrdilu ter njegovem imetniku,
  • CertificateTaxNumbers - spletni servis za preverjanje davčnih številk digitalnih potrdil (osebna davčna številka imetnika, davčna številka podjetja).

Dostop do servisov je mogoč le z uporabo ustreznega odjemalčevega digitalnega potrdila. Za namene testiranja servisov zadošča katero koli veljavno digitalno potrdilo, za produkcijsko uporabo pa naj bi se uporabljala le potrdila, izdana pri katerem koli v Sloveniji registriranem overitelju.

Podrobnejše informacije o delovanju ter vhodnih in izhodnih podatkih servisov so na voljo v Tehnični dokumentaciji.

Halcom informatika za uporabo spletnih servisov za lažje elektronsko poslovanje ne zaračunava nobenih nadomestil za uporabo ali priključnin. V želji po čim hitrejšem razmahu elektronskega poslovanja v Sloveniji in tujini so servisi na voljo povsem brezplačno. Uporaba spletnih servisov je sicer brezplačna, ni pa anonimna. Dostop do spletnih servisov se vklopi ročno na podlagi odjemalčevega digitalnega potrdila, ki nam ga posredujete. Za namene trstiranja servisov zadošča kakršno koli veljavno digitalno potrdilo, za produkcijsko uporabo pa naj bi se uporabljala digitalna potrdila, izdana pri katerem koli v Sloveniji registriranem overitelju. Testno odjemalčevo potrdilo nam lahko posredujete v enem od standardnih formatov (DER - .cer ali .crt, PEM/base64 - .pem ali .txt, PKCS#7 - .p7b, ...) na naslov ca@halcom.si.

Pred vklopom produkcijskega dostopa bi želeli od podjetja, ki bo servis uporabljalo, prejeti kratek dopis, v katerem so navedeni podatki o podjetju in potrdilu za dostop do servisov (izdajatelj, serijska številka) ter namen uporabe servisov (npr. "spletna trgovina" ali kaj podobnega).

Spletni servisi podpirajo potrdila vseh v Sloveniji registriranih overiteljev: SIGEN-CA, SIGOV-CA, ACNLB, POŠTA®CA ter HALCOM-CA. Zaradi posebnosti potrdil posameznih izdajateljev nekatere funkcionalnosti servisov pri teh potrdilih niso podprte.

Spletni servis za preverjanje veljavnosti digitalnih potrdil in davčnih številk pravnih oseb deluje za potrdila vseh slovenskih overiteljev. Ker overitelj SIGEN-CA v digitalna potrdila ne shranjuje osebnih davčnih številk oziroma davčnih številk zaposlenih, kadar gre za potrdila pooblaščencev pravnih oseb, deluje preverjanje osebnih davčnih številk le za overitelje ACNLB, POŠTA®CA ter HALCOM-CA.

Preverjanje davčnih številk pravnih oseb deluje za digitalna potrdila vseh slovenskih overiteljev.

Spletni servis CertificateInfo deluje za digitalna potrdila vseh slovenskih overiteljev, vendar se nabor vrnjenih informacij razlikuje od overitelja do overitelja.

Za potrdila vseh overiteljev spletni servis vrača naslednje informacije:

  • naziv izdajatelja (SIGEN-CA, SIGOV-CA, ACNLB, POŠTArCA, Halcom CA PO, Halcom CA PO 2 in Halcom CA PO 3)
  • serijska številka digitalnega potrdila
  • časovnja veljavnost potrdila (od - do)
  • ime, priimek ali naziv imetnika potrdila,
  • podjetje, navedeno v potrdilu (kadar gre za potrdila pooblaščencev pravnih oseb)
  • davčna številka podjetja potrdila (kadar gre za potrdila pooblaščencev pravnih oseb)

Davčno številko pooblaščenca pravne osebe vrača servis le za digitalna potrdila, izdana pri ACNLB ali POŠTA®CA. Matično številko podjetja vrača servis le za digitalna potrdila, izdana pri HALCOM-CA.

Primeri uporabe spletnih servisov :

WDSL datoteke spletnih servisov:


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH