Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ
Featured

Kriptografija

Referenčna št. AA-00228 0.55 Ocena / 86 Glasov

Že skozi zgodovino se je kriptografija ukvarjala s problemom, kako neko sporočilo prikriti ozkemu krogu ljudi. Kriptiranje oz. šifriranje je tako proces pretvarjanja berljivega teksta (čistopisa) v neberljivi tekst (tajnopis), ki ga je zelo težko ali celo nemogoče razbrati brez ustreznega ključa. Dekripcija pa je proces pretvarjanja šifriranega teksta spet v berljivo obliko.

V sodobnem elektronskem poslovanju se kriptografija uporablja tudi za ostale varnostne storitve (na primer zagotavljanje, da vsebina originalnega dokumenta ni bila v času ali na poti spreminjana), ne le zagotovitev tajnosti podatkov. Uporablja se tudi pri digitalnem podpisu ali časovnem žigu, pri plačevanju z digitalnim denarjem in na številnih drugih področjih interneta.

Simetrična kriptografija

Sprva se je uporabljala samo simetrična kriptografija, pri kateri uporabljamo isti ključ tako za šifriranje kot za dešifriranje. Pri tem nastane težava upravljanja s ključi: kako vsakemu uporabniku, ki bi želel naše sporočilo prebrati, ta ključ varno dostaviti. Zaradi tega se je uveljavila asimetrična kriptografija, ki rešuje ta problem.

Asimetrična kriptografija

Asimetrična kriptografija temelji na uporabi para ključev javnega in zasebnega ključa. Če podatke šifriramo z enim ključem, jih lahko dešifriramo samo s pripadajočim komplementarnim ključem. Taka ključa imenujemo par asimetričnih ključev.

Asimetrična kriptografija je mnogo počasnejša od simetrične, zato se v praksi uporablja hibridni pristop. Pri elektronski pošti je celotno sporočilo zašifrirano s pomočjo naključnega simetričnega ključa, nato pa je sam ključ zašifriran še z javnim ključem prejemnika.

Sama uporaba asimetrične kriptografije v infrastrukturi javnih ključev nam zagotavlja celovitost, zaupnost, nezatajljivost sporočila in preverjanje identitete pošiljatelja. Če sporočilo zašifriramo z javnim ključem prejemnika, ga lahko samo ta prejemnik dešifrira s svojim zasebnim ključem. Ravno obratno velja pri digitalnem podpisu, ko pošiljatelj podpiše sporočilo s svojim zasebnim ključem, prejemnik pa na podlagi njegovega javnega ključa preveri, če je to sporočilo res podpisano s strani pošiljatelja in če med prenosom ni bilo spremenjeno. 


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH