Kdaj obnova ali naročilo obnove nista možna?

Referenčna št. AA-00238 0 Ocena / 3 Glasov
Obnova kvalificiranega digitalnega potrdila ni možna:
  • če je veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila že pretekla.
  • Kadar so spremenjeni podatki, ki jih kvalificirano digitalno potrdilo vsebuje:
    • naziv podjetja
    • davčna številka podjetja
    • ime in priimek pooblaščene osebe
    • davčna številka pooblaščene osebe

Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH