Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ

Overitelj in prijavne službe

Referenčna št. AA-00247 0.15 Ocena / 29 Glasov

Overitelj (Certification Authority - CA) igra osrednjo vlogo v infrastrukturi javnih ključev. Predstavlja ustanovo, ki ji zaupajo vsi uporabniki digitalnih potrdil in digitalnih podpisov.

Overitelj prejema zahteve za izdajo digitalnih potrdil, izvaja ustrezno identifikacijo bodočih imetnikov, izdaja digitalna potrdila in skrbi za register izdanih potrdil, saj so informacije o izdanih potrdilih javnega značaja (razen v zaprtih sistemih). Overitelj prav tako skrbi za preklic digitalnih potrdil in informacije o preklicih osvežuje v registru preklicanih potrdil, ki je prav tako javnega značaja.

Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, zanesljivo ugotovi ter preveri identiteto in druge pomembne lastnosti osebe, ki naroča izdajo potrdila. Takšno identifikacijo lahko izvajajo overitelji, v njihovem imenu pa tudi pooblaščene prijavne službe, ki prav tako preverijo identiteto prosilca in originalno dokumentacijo za izdajo kvalificiranega potrdila ter jo na varen način posredujejo overitelju.

Vso potrebno dokumentacijo za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil je tako mogoče oddati na sedežu overitelja, s pomočjo notarjev in v pooblaščenih prijavnih službah.

Celoten proces izdajanja digitalnih potrdil natančno določa politika overitelja.


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH