Politike in korenska digitalna potrdila - napredna kvalificirana digitalna potrdila za pravne osebe

Referenčna št. AA-00267 2.3 Ocena / 65 Glasov


Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 - v.2

 • Velja od: 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-signature 1 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA PO e-signature 1 
  - Serijska številka:  847019 (0CECAB)
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom CA PO e-signature 1
  - Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 - 15. junij 2026
  - zgostitveni algoritem: SHA-256
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  67 84 71 1e 8f a5 64 96 d3 e8 eb 8b 45 34 6f 93 5a e9 3e 8c
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 - NI V UPORABI

Politika (CPName, CPOID): HALCOM-CA PO 3, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.1

Halcom CA je prenehal izdajati Halcom CA PO 3 potrdila s pričetkom izdaje Halcom CA PO e-signature 1 potrdil z dnem 1.7.2017.
Vsa Halcom CA PO 3 potrdila izdana pred 1.7.2017 ostajajo veljavna do njihovega izteka.

 • Velja od: 03.01.2011
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 3 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., CN= HALCOM CA PO 3
  - Serijska številka:  303647 (04A21F)
  - Overitelj potrdila:  HALCOM CA PO 3
  - Imetnik potrdila:  HALCOM CA PO 3
  - Veljavnost potrdila: 1. januar 2009 - 1. januar 2024
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1:  CE4B C074 6E8F DC10 73CE F649 D127 05C7 35A2 1393 
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika (CPName, CPOID): HALCOM-CA PO 2, 1.3.6.1.4.1.5939.1.2.5 

 • Velja od: 15.02.2010
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 2 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= HALCOM-CA PO 2
  - Serijska številka:  79074 (0134 E2)
  - Overitelj potrdila:  HALCOM CA PO 2
  - Imetnik potrdila:  HALCOM CA PO 2
  - Veljavnost potrdila: 7. februar 2004 - 7. februar 2019
  - Javni ključ: RSA (1024 bitov)
  - SHA-1:  7FBB 6ACD 7E0A B438 DAAF 6FD5 0210 D007 C6C0 829C 
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Oceni članek
Powered by PROGMBH