Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ

Politike in korenska digitalna potrdila - napredna kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte

Referenčna št. AA-00267 2.9 Ocena / 90 Glasov

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 – v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 - v.2

 • Velja od: 1.6.2017 - PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-signature 1 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA PO e-signature 1 
  - Serijska številka:  847019 (0CECAB)
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom CA PO e-signature 1
  - Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 - 15. junij 2026
  - zgostitveni algoritem: SHA-256
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  67 84 71 1e 8f a5 64 96 d3 e8 eb 8b 45 34 6f 93 5a e9 3e 8c
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta
OBVESTILO!
V politiki Halcom CA,  objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek:
točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:
fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter 
poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 - NI V UPORABI

Politika (CPName, CPOID): HALCOM-CA PO 3, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.1

Halcom CA je prenehal izdajati Halcom CA PO 3 potrdila s pričetkom izdaje Halcom CA PO e-signature 1 potrdil z dnem 1.7.2017.
Vsa Halcom CA PO 3 potrdila izdana pred 1.7.2017 ostajajo veljavna do njihovega izteka.

 • Velja od: 03.01.2011
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 3 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., CN= HALCOM CA PO 3
  - Serijska številka:  303647 (04A21F)
  - Overitelj potrdila:  HALCOM CA PO 3
  - Imetnik potrdila:  HALCOM CA PO 3
  - Veljavnost potrdila: 1. januar 2009 - 1. januar 2024
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1:  CE4B C074 6E8F DC10 73CE F649 D127 05C7 35A2 1393 
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika (CPName, CPOID): HALCOM-CA PO 2, 1.3.6.1.4.1.5939.1.2.5 

 • Velja od: 15.02.2010
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 2 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= HALCOM-CA PO 2
  - Serijska številka:  79074 (0134 E2)
  - Overitelj potrdila:  HALCOM CA PO 2
  - Imetnik potrdila:  HALCOM CA PO 2
  - Veljavnost potrdila: 7. februar 2004 - 7. februar 2019
  - Javni ključ: RSA (1024 bitov)
  - SHA-1:  7FBB 6ACD 7E0A B438 DAAF 6FD5 0210 D007 C6C0 829C 
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH