Ne morem se povezati z bančnim strežnikom

Referenčna št. AA-00276 3.75 Ocena / 4 Glasov


Prepričajte se ali so komunikacijska vrata za povezavo z bančnim strežnikom odprta. Informacije o komunikacijskih vratih, ki morajo biti odprta za komunikacijo z bančnim strežnikom, so zbrane v spodnji tabeli.

Banka DNS/IP PORT EBU PORT HTTPS
 Abanka Vipa  abacom.abanka.si  3606 3604 
 UniCredit banka Slovenija  e-bank.unicreditbank.si  443 3604  da 
 NLB  proklik.nlb.si  443 3604  da 
 EBB Ljubljana (Addiko Bank, Banka Sparkasse, BKS Bank, Delavska hranilnica, SBERBANK, SKB )  ebank.halcom.si 3600  3604 
 ProCredit Bank in Raiffeisen Bank Kosovo  ebank.halcom.si 3600  5604 

Za preizkus povezave z bančnim strežnikom lahko uporabite Program za preverjanje povezave z bančnim strežnikom. Program zaženite, kliknite gumb Test Ports in počakajte, da se testiranje konča. Če se okno poleg komunikacijskih vrat obarva zeleno, so ta vrata odprta. Če se okno obarva rdeče, pa so ta vrata zaprta.

Za pomoč pri odpiranju komunikacijskih vrat se obrnite na osebo, odgovorno za vzdrževanje računalniških sistemov.


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH