ISO SEPA XML format

Referenčna št. AA-00281 0 Ocena / 6 Glasov

Skladno z evropsko zakonodajo postaja format ISO SEPA XML edina možnost za izvoz in uvoz podatkov. V kolikor uvažate in izvažate datoteke v zaledne programe, preverite ali le-ti podpirajo ISO SEPA XML standard. Slovenski priročnik English manuals
 ISO SEPA XML  Verzija 4.0 - 7.0  Rulebook ver. 4.0 to 7.0
 pain.008.001.02  SDD - nalog direktne obremenitve  SDD payment orders
 pain.002.001.03  Zavrnjeni nalogi SDD  Rejected SDD orders
 pain.007.001.02  Uvoz preklicanih in zavrnjenih nalogov SDD  Import of cancelled and reversed SDD orders
 MP SEPA  Množična plačila SEPA - Napotki za pripravo paketa MP SEPA  Mass Payments SEPA – Instruction for Preparation of MP SEPA Batch

 
Sheme uvozno/izvoznih datotek:

Tip dokumenta Shema
  Plačilni nalog »CustomerCreditTransferInitiationV03«  pain.001.001.03.xsd          
  Promet »BankToCustomerAccountReportV02«  camt.052.001.02.xsd
  Izpisek »BankToCustomerStatementV02«   camt.053.001.02.xsd
  Priliv/odliv »BankToCustomerDebitCreditNotificationV02«   camt.054.001.02.xsd
  Nalog za direktno obremenitev SEPA (SDD) »CustomerDirectDebitInitiationV02«   pain.008.001.02.xsd
  Zavrnjen nalog SDD «CustomerPaymentStatusReportV03«   pain.002.001.03.xsd
  Zahteva za preklic/razveljavitev naloga SDD »CustomerPaymentReversalV02«  pain.007.001.02.xsd


Standard je stopil v veljavo s 1.8.2014 in je podprt v elektronski banki Hal E-Bank. Namestitev e-banke najdete tukaj

S.W.I.F.T.

S.W.I.F.T. Format
 Prenesi
 Download
 


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH