Politike in korenska digitalna potrdila - E-žig za pravne osebe

Referenčna št. AA-00286 0 Ocena / Glasov

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID)Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.1 
Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName , CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.1 

 • Velja od 1.6.2017- PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-seal 1 
  - Serijska številka:  921296 (0e 0e d0)
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority
  - Imetnik potrdila:  Halcom Root Certificate Authority
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1:  ‎1F 33 D1 6D 98 00 2C 4C E6 D1 9E DC 0B 52 E4 B0 8F 76 5A 86
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta
OBVESTILO!
V politiki Halcom CA,  objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek:
točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:
fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter 
poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH