Kako plačam E-račun?

Referenčna št. AA-00291 0 Ocena / 15 Glasov


Za vse prejete račune lahko z enostavnim klikom pripravite plačilni nalog in ga pošljete banki v izvršitev.1. Izberite račun poslovanja.
2. Izberite vrsto poslovanja.
3. Vstopite v mapo Pregled.
4. Izberite e-račun, za katerega želite izdelati plačilni nalog.
5. Kliknite gumb Odpri.
6. Odpre se okno Ovojnica e-računa. Izberite ukaz Izdelaj plačilni nalog.
7. Pojavi se okno, ki vas obvesti o uspešno kreiranem plačilnem nalogu, njegovi lokaciji (mapa Priprava > Nalogi) in računu. Če je datum plačila v e-računu že pretekel, je napačen ali pa je na nedelovni dan, se pri kreiranju plačilnega naloga datum nastavi na današnji dan oz. prvi plačilni dan z opozorilom in možnostjo popravka datuma plačila. Za nadaljevanje postopka izberite vrsto poslovanja Plačila v domovini, vstopite v mapo Priprava > Nalogi in nadaljujte s pošiljanjem naloga v skladu z navodili v sklopu "Plačevanje".


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH