Prejeti E-račun želim izvoziti

Referenčna št. AA-00294 0 Ocena / 3 Glasov


E-računi bodo izvoženi v datoteke XML, ki jih nato lahko uvažate v druge programe. Vsak E-račun je sestavljen iz ovojnice in prilog. Pri izvozu se vedno izvozi en dokument XML, ki predstavlja ovojnico, in ločeno posamezne priloge. Če izvažate ovojnico z E-računom eSlog, bosta rezultat izvoza dve ločeni datoteki XML. V prvi bo ovojnica v obliki kot jo je pripravil izdajatelj, v drugi pa račun eSlog.


1. Izberite račun poslovanja.
2. Izberite vrsto poslovanja.
3. Vstopite v mapo Pregled > E-računi.
4. Izberite e-račune, ki jih želite izvoziti.
5. Kliknite gumb Izvoz.
6. V oknu »Izberite ime izvozne datoteke« določite ime datoteke ter kliknite Save (Shrani).


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH