Pomembno obvestilo:

Obveščamo vas, da je najnovejša Microsoftova redna posodobitev delovnih postaj povzročila začasno moteno delovanje Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil v brskalniku Microsoft Internet Explorer, zaradi česar je prišlo do začasne nezmožnosti uporabe tega brskalnika za dostop v bančne in spletne portale.

S pomočjo partnerske družbe Nexus Group iz Švedske, vodilnimi strokovnjaki na področju kvalificiranih digitalnih potrdil, smo pripravili novo različico programske opreme Nexus Personal (verzija 4.29.10), ki odpravi zgoraj omenjene težave.

Programska oprema je na voljo na spletni povezav TUKAJ

Politike in korenska digitalna potrdila - napredna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe

Referenčna št. AA-00298 0 Ocena / 58 Glasov

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 – v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 - v.2

 • Velja od: 1.06.2016  -  PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA FO e-signature 1 (napredno) 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA FO e-signature 1 
  - Serijska številka:  847020 (0CECAC) 
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom CA FO e-signature 1 
  - Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 - 15. junij 2026 
  - zgostitveni algoritem: SHA-256
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  04 a1 2d 36 29 24 4d 99 61 97 35 4e 13 65 53 5b f9 28 98 c6
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta
OBVESTILO!
V politiki Halcom CA,  objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek:
točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:
fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter 
poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 - NI V UPORABI

Politika (CPName, CPOID): HALCOM CA FO, 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.2 

Halcom CA je prenehal izdajati Halcom CA FO potrdila s pričetkom izdaje Halcom CA FO e-signature 1 (napredno) potrdil z dnem 1.7.2017. Vsa Halcom CA FO potrdila izdana pred 1.7.2017 ostajajo veljavna do njihovega izteka.

 • Velja od: 01.10.2005
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM CA FO 
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= HALCOM CA FO
  - Serijska številka:  113253 (01 ba 65)
  - Overitelj potrdila:  HALCOM CA FO, Halcom, SI
  - Imetnik potrdila:  HALCOM CA FO, Halcom, SI
  - Veljavnost potrdila: 5. junij 2005 - 5. junij 2020
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  - SHA-1:  04 09 56 5b 77 da 58 2e 64 95 ac 00 60 a7 23 54 e6 4b 01 92
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH