Politike in korenska digitalna potrdila - potrdila za avtentikacijo spletišč za fizične osebe

Referenčna št. AA-00299 0.35 Ocena / 14 Glasov

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4

 • Velja od 1.6.2017- PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Krovno digitalno potrdilo izdajatelja Halcom Root Certificate Authority
  - Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom Root Certificate Authority 
  - Serijska številka:  843675 (0CDF9B) 
  - Overitelj potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila:  Halcom Root Certificate Authority 
  - Veljavnost potrdila: 10. junij 2016 - 10. junij 2036 
  - zgostitveni algoritem: SHA-256>
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):  23 d7 31 fe dc 5c 8b b9 7d e6 dc 8e 13 b4 11 bd 4f 24 00 4f
 • Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA web 1
  - Serijska številka: 921298 (0e 0e d2) 
  - Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority 
  - Imetnik potrdila: Halcom CA web 1 
  - Veljavnost potrdila: 22. april 2017 - 22. april 2027 
  - Javni ključ: RSA (2048 bitov) 
  - SHA-1: 60 81 04 A8 F2 B9 29 8C 78 AA 81 FA 04 57 E0 57 65 1B EB 01
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 let
OBVESTILO!
V politiki Halcom CA,  objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek:
točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:
fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter 
poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH