Nepravilna referenca plačnika

Referenčna št. AA-00336 0 Ocena / Glasov

Polje referenca plačnika je neobvezno. Pravnim osebam omogoča vnos nestrukturirane (prost vnos NRC) ali strukturirane reference (SI ali RF). 

Strukturirana referenca je sestavljena iz oznake SI ali RF, sledi model oziroma kontrolna številka in še ostala vsebina reference. Vnos podatka je neobvezen.

Način oblikovanja in uporabe strukturiranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev je določen s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (prevzemite navodila).


Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH