Preklic oziroma razveljavitev že posredovanih nalogov SDD

Referenčna št. AA-00339 0 Ocena / Glasov


Prejemnik sredstev ima možnost preklica oz. razveljavitve že posredovanega naloga SDD. Preklic lahko izvedete v mapi Arhiv > nalogi SDD in sicer le za naloge s statusom »POSLAN« in »V POSTOPKU«, razveljavitev pa za naloge s statusom »IZVRŠEN«

1. Vstopite v mapo Arhiv > Nalogi SDD

2. Izberite Nalog SDD, ki ga želite preklicati oz. razveljaviti.  

3. Izberite ukaz Razveljavi. V odvisnosti od statusa Naloga SDD se odpre okno za Preklic (status »POSLAN«) ali Razveljavi (status »IZVRŠEN«).  

4. Izberite razlog preklica oz. razveljavitve.  

Nadaljnji postopek je enak preklicu plačilnega naloga, ki je opisan v sklopu Preklic že poslanih nalogov.  

OPOMBA; Če možnosti »Razveljaviti« nimate, morda vaša banka ne podpira te funkcionalnosti. Za dodatne informacije se obrnite na vašo banko. 
Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH