Ali sem uspešno obnovil digitalno potrdilo?

Referenčna št. AA-00356 0 Ocena / 12 Glasov
Preverite ali je vaše digitalno potrdilo uspešno obnovljeno.
Korak 1
Program Nexus Personal lahko odpremo:
  • Nexus Personal (Start/Programi/Personal 4.X.X/Personal).
  • S klikom na ikono v opravilni vrstici odpite program Nexus Personal.

Korak 2
Kliknete na View - Preferences - Card Readers - Empty Cache.

Korak 3
Pojavi se novo okno, da ste uspešno posodobili pomnilnik, potrdite s klikom na OK.

Korak 4
Vaše digitalno potrdilo je uspešno obnovljeno, v kolikor sta v oknu vidna Digital Signature - 2 in Non Repudiation - 2.


Oceni članek
Powered by PROGMBH