E-račun se ne odpre z vizualizacijo

Referenčna št. AA-00364 4.05 Ocena / 16 Glasov

Prikaz E-računa z vizualizacijo, je možen le v brskalniku Internet Explorer. 

1. Odprite brskalnik Internet Explorer.

2. V orodni vrstici predmetnega brskalnika kliknite na Tools -> Internet options ->Security -> Custom level -> Miscellaneous (Orodja -> Internetne možnosti -> Varnost -> Raven po meri -> Razno).

3. V  Miscellaneous (Razno) omogočite možnost Access data sources across domains (Dostop do virov podatkov prek domene), in sicer tako, da jo nastavite na Enable (Omogoči).Oceni članek
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH