• kenburns1

Register preklicanih digitalnih potrdil - CRL

HALCOM-CA na podlagi pravilno izpolnjene zahteve za preklic potrdila digitalno potrdilo prekliče najkasneje v štirih urah. Potrdilo bo v imeniku označeno kot preklicano in dodano v register preklicanih potrdil.

Register preklicanih potrdil je javno objavljen na strežniku ldap://ldap.halcom.si/ po protokolu LDAP in na http://domina.halcom.si/crls po protokolu HTTP.

Seznam preklicanih potrdil (CRL) Seznam

Powered by PROGMBH