• kenburns1

Pravne osebe

Napredno kvalificirano digitalno potrdilo za pravne osebe je vstopnica v E-poslovanje z večino bank v Sloveniji in z bankami v tujini. V okviru vaših pooblastil vam omogoča spremljanje in upravljanje finančnih sredstev na poslovnem računu podjetja. To pomeni, da lahko elektronsko opravljate storitve domačega plačilnega prometa in plačilnega prometa s tujino za svoje matično podjetje in za povezana podjetja doma in v tujini. Z njim je pri naprednih bankah omogočen tudi t.i. International Cash Management z izbrano banko v tujini.

1. Naročilo
Izpolnite dokumentacijo:

Navodila

2. Oddaja

Zakoniti zastopnik podjetja ob Predložitvi veljavnega osebnega dokumenta osebno odda dokumentacijo v eni od pooblaščenih prijavnih služb Halcom CA.

Seznam prijavnih služb.

3. Prejem
Halcom CA na podlagi prejete dokumentacije izda predračun. Po plačilu predračuna imetniki prejmejo v dveh ločenih pošiljkah:
 • Izpis digitalnega potrdila in Pametno kartico/ključ USB
 • Osebna gesla (kodi PIN in PUK)
1. Naročilo
Izpolnite dokumentacijo:

Navodila

2. Oddaja

Zakoniti zastopnik podjetja ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta osebno odda dokumentacijo na sedežu podjetja Halcom d.d

Seznam prijavnih služb.

3. Prejem
Halcom CA na podlagi prejete dokumentacije izda predračun. Po plačilu predračuna imetniki prejmejo v dveh ločenih pošiljkah:
 • Izpis digitalnega potrdila in Pametno kartico/ključ USB
 • Osebna gesla (kodi PIN in PUK)
1. Naročilo
Izpolnite dokumentacijo:

Navodila

2. Oddaja

Zakoniti zastopnik podjetja pri notarju ali na upravni enoti overi svoj podpis na krovni naročilnici, nato pošlje dokumentacijo po pošti na naslov Halcom d.d., Tržaška 118, 1000 Ljubljana.

Seznam prijavnih služb.

3. Prejem
Halcom CA na podlagi prejete dokumentacije izda predračun. Po plačilu predračuna imetniki prejmejo v dveh ločenih pošiljkah:
 • Izpis digitalnega potrdila in Pametno kartico/ključ USB
 • Osebna gesla (kodi PIN in PUK)

Fizične osebe

 

Kvalificirano digitalno potrdilo vam omogoča poslovanje z več različnimi portali in bankami.

1. Naročilo

Izpolnite elektronsko naročilnico

Naročilnica
2. Oddaja
Bodoči imetnik ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta osebno odda zahtevek na sedežu podjetja Halcom d.d ali v poslovalnici Unicredit banke
3. Prejem
Halcom CA po prejetem zahtevku in plačilu predračuna imetniku pošlje:
 • Za napredno potrdilo (v dveh ločenih pošiljkah):
  • Pametno kartico/ključ USB in
  • Osebna gesla (kodi PIN in PUK)
 • Za standardno potrdilo
  • Geslo za prevzem digitalnega potrdila
1. Naročilo
Za prijavo potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo izdano pri Halcom CA.
2. Oddaja

Izpolnite elektronsko naročilnico.

Naročilnica
3. Prejem
Halcom CA po plačilu predračuna imetniku pošlje:
 • Za napredno potrdilo (v dveh ločenih pošiljkah):
  • Pametno kartico/ključ USB in
  • Osebna gesla (kodi PIN in PUK)
 • Za standardno potrdilo
  • Geslo za prevzem digitalnega potrdila
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH