• kenburns1

 

Enostavna obnova digitalnega potrdila ENA ZA VSE

Imetniki pametnih kartic ali ključev USB ENA ZA VSE lahko z VELJAVNIM KVALIFICIRANIM DIGITALNIM POTRDILOM pristopite k obnovi digitalnega potrdila na pametni kartici ali ključu USB. Postopek obnove je enostaven, brez obiska banke in papirne dokumentacije.

Naročite obnovo digitalnega potrdila Obnova

Zakaj obnova?

Pred potekom veljavnosti digitalnega potrdila si z elektronskim zahtevkom za ponovno izdajo imetniki potrdil zagotovijo kontinuiteto uporabe digitalnega potrdila. Obnova poteka:

  • brez obiska banke, prijavne službe ali notarja in
  • brez papirne dokumentacije.

Kdaj obnova ni možna?

Obnova digitalnega potrdila ENA ZA VSE ni možna:

  • če je vaše digitalno potrdilo preklicano,
  • če je vaše digitalno potrdilo pretečeno,
  • če so se spremenili podatki, ki so navedeni v potrdilu (npr.: naziv podjetja ali imetnika).

Kaj naredim po obnovi?

Postopki po obnovi

Izpis digitalnega potrdila

Na nekatere banke in portale morate po obnovi poslati izpis digitalnega potrdila, saj vas bodo vključili v sistem šele po prejemu izpisa digitalnega potrdila.

Izpis digitalnega potrdila

Prevzem digitalnega potrdila

Prevzem digitalnega potrdila

Postopek obnove digitalnega potrdila ENA ZA VSE

Obnova digitalnega potrdila ENA ZA VSE poteka v treh enostavnih korakih:

1. Naročilo

Za prijavo potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo izdano pri Halcom CA.

2. Oddaja
V sistemu izpolnite in oddajte elektronsko naročilnico.
3. Prejem
Halcom CA po plačilu predračuna imetniku pošlje:
  • Povezavo za prevzem digitalnega potrdila na obstoječ medij - Uporabniki, ki prvič obnavljajo potrdilo
  • Potrdilo na pametni kartici/ključu USB in pripadajoča osebna gesla (PIN in PUK kodi) - Uporabniki, ki so potrdilo enkrat že prevzeli na obstoječ medij

Naročite obnovo digitalnega potrdila Obnova

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH