• kenburns1

Preklic digitalnega potrdila

Preklic potrdila lahko imetnik potrdila ali zastopnik oz. prokurist pravne osebe zahteva kadarkoli, mora pa ga zahtevati v primeru:
  • Ko imetnik potrdila zamenja ključne podatke, povezane s potrdilom (ime ali priimek, davčna številka uporabnika, naziv podjetja, davčna številka podjetja, elektronski naslov, zaposlitev in podobno)
  • Ko se ugotovi ali sumi, da je prišlo bodisi do razkritja ključa za podpisovanje bodisi do zlorabe potrdila
  • Nadomestitve potrdila z drugim potrdilom (npr. ob izgubi pametne kartice, izgubi gesla za dostop do podatkov na kartici in podobno).
HALCOM CA lahko prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika v primerih iz prvega odstavka ali na podlagi zahteve pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa.

 

Preklic digitalnega potrdila

PRAVNE OSEBE FIZIČNE OSEBE

Postopek preklica

Izpolnjen zahtevek za preklic digitalnega potrdila lahko:

  • Pošljete priporočeno po pošti na naslov Halcom d.d., Tržaška 118, 1000 Ljubljana
  • Pošljete po e-pošti ca_preklici@halcom.si in nato originalni izvod zahtevka za preklic pošljete se po pošti, na naslov Halcom d.d., Tržaška 118, 1000 Ljubljana
  • Pošljete po faksu št. (01) 200 33 60 in nato originalni izvod zahtevka za preklic pošljete še po pošti, na naslov Halcom d.d., Tržaška 118, 1000 Ljubljana
  • Pooblaščenec oz. zastopnik ali prokurist v rednem delovnem času od 8. do 16. ure, osebno odda izpolnjen zahtevek na Halcom d.d., Tržaška 118, 1000 Ljubljana

 

Kdaj bo potrdilo preklicano?

Halcom CA bo na podlagi pravilne zahteve za preklic potrdila potrdilo preklical najkasneje v štirih (4) urah. V primeru nastanka nepredvidljivih okoliščin bo Halcom CA izjemoma preklical potrdilo najkasneje v osmih (8) urah po prejemu pravilne zahteve za preklic potrdila. V tem času bo preklicano potrdilo v imeniku označeno kot preklicano in dodano v register preklicanih potrdil. Če bo imetnik potrdila Halcom CA posredoval nepravilno zahtevo za preklic potrdila, mu bo poslano opozorilo o nepravilni zahtevi za preklic potrdila in bo seznanjen z navodili za vložitev pravilne zahteve za preklic.

Seznam preklicanih potrdil - CRL

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH