• kenburns1

Uresničite svoje ideje.

V Halcomu boste izkusili privlačnost dela v mladem podjetju, obenem pa boste deležni mnogih koristi, ki jih prinaša delo v uveljavljenem globalnem podjetju z ogromno znanja in bogatimi viri, potrebnimi za uspešno poslovanje.

Prepustite se svoji strasti.

Verjamemo v novosti in inovativnost. Želimo preseči obstoječe stanje. Verjamemo v krepitev samozavesti, sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Vsak dan predstavlja novo priložnost za rast. Ponosno smo na svoje delo, ki ga vselej opravljamo vestno in predano!

Izkusite delo v družbeno odgovornem podjetju.

Halcom nudi odlično delovno okolje. Spodbujamo aktivnosti zaposlenih in družin, zaposlenim omogočamo izobraževanje, sofinanciramo športne in rekreativne dejavnosti ter podpiramo dobrodelne in okoljevarstvene projekte, ki pomembno prispevajo k boljšemu življenju v naši skupnosti.
 

AKTUALNA ODPRTA DELOVNA MESTA

Če obvladate katerega od mnogih iskanih področij, od razvoja produktov do trženja rešitev, imate možnost postati del naše ekipe. Oglejte si aktualna odprta delovna mesta in preverite, ali iščemo nekoga, kot ste vi.

Če se ne najdete na spodnjem seznamu, nam pišite na zaposlitev@halcom.si, in navedite, kako lahko po vašem pomembno prispevate podjetju Halcom.

 

Projektni vodja

Se želiš pridružiti ekipi, ki s svojim tehničnim znanjem ustvarja napredne in inovativne tehnološke rešitve?  

Ponujamo vam vrhunsko zaposlitev v podjetju, katero že več kot 25 let uspešno ustvarja smernice razvoja elektronskega bančništva. 

V našo ekipo sprejmemo projektnega vodjo, ki bo kvalitetno in učinkovito upravljal projektne aktivnosti z namenom doseganja ciljev projekta znotraj načrtovanih virov. 
 
Izzivi, s katerimi se boste soočali:
 • spremljanje in korigiranje izvajanja projekta;
 • planiranje in organizacija dela;
 • vodenje sodelavcev projektnega tima;
 • vodenje administracije in poročanje o poteku projektnega dela.
Vaš profil:
 • sposobnost organizacije dela na projektu;
 • učinkovito obvladovanje tveganja na projektih;
 • sposobnost učinkovite koordinacije med vsemi projektnimi udeleženci; 
 • učinkovitost pri upravljanju s pričakovanji strank/naročnikov, sposobnost vzpostavitve dobrih medsebojnih odnosov;
 • kreativnost in iznajdljivost v ključnih projektnih fazah; 
 • odlično znanje angleškega jezika.
Nudimo:
 • delo z ekipo odličnih in visoko motiviranih sodelavcev 
 • sodobno delovno opremo in programska orodja
 • izredna možnost kariernega in strokovnega razvoja
 • izobraževanja 
 • brezplačen zajtrk
 • ugodnosti, ki nam omogočajo skrb za družino (fleksibilen delovni čas, dopust za vstop v šolo za 1,2,3 razred, informativni dan,…)
 • športne aktivnosti
 • timsko delo v sproščenem vzdušju
Prijava

Vodja informacijske varnosti

Se želiš pridružiti ekipi, ki s svojim tehničnim znanjem ustvarja napredne in inovativne tehnološke rešitve?  

Ponujamo vam vrhunsko zaposlitev v podjetju, katero že več kot 25 let uspešno ustvarja smernice razvoja elektronskega bančništva. 
 
Vaše delo bo obsegalo: 
 • analiziranje in opozarjanje na tveganja, predlaganje sprejemljivih ravni tveganja ter razvijanje in spodbujanje pravil, notranje kontrole in procesov v družbi;
 • vzdrževanje ažurnega in točnega popisa virov ter seznam ključnih, krmilnih in nadzornih informacijskih sistemov in delov omrežja ter pripadajočih podatkov, ki so bistvenega pomena za delovanje bistvenih storitev;
 • načrtovanje in koordiniranje politike neprekinjenega poslovanja z načrtom upravljanja neprekinjenega poslovanja ter načrtom obnovitve in ponovne vzpostavitve delovanja informacijskih sistemov iz prejšnje alineje;
 • načrtovanje in koordiniranje varnostnih ukrepov za zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti omrežja in informacijskih sistemov;
 • sodelovanje pri zaznavanju, reševanju in obravnavi incidentov;
 • strokovno koordiniranje in svetovanje poslovodstvu in zaposlenim pri izvajanju operativnih in tehničnih ukrepov informacijske varnosti;
 • sodelovanje s pooblaščenimi osebami za varstvo podatkov ter za zagotavljanje kakovosti in skladnosti;
 • sodelovanje z vsemi organizacijskimi enotami ter o vseh vprašanjih s področja informacijske varnosti oblikovanje obvezujočih smernic;
 • Načrtovanje svojega dela in priprava letnega načrt dela, ki ga potrdi poslovodstvo; 
 • Neposredno poročanje poslovodstvu in upravnemu odboru družbe o svojem delu in ugotovitvah.
Nudimo:
 • delo z ekipo odličnih in visoko motiviranih sodelavcev 
 • sodobno delovno opremo in programska orodja
 • izredno možnost kariernega in strokovnega razvoja
 • izobraževanja 
 • brezplačen zajtrk
 • ugodnosti, ki nam omogočajo skrb za družino (fleksibilen delovni čas, dopust za vstop v šolo za 1., 2., 3. razred, informativni dan,…)
 • športne aktivnosti
 • timsko delo v sproščenem vzdušju
Prijava

Validator

Se želiš pridružiti ekipi, ki ustvarja napredne in inovativne tehnološke rešitve? Ponujamo vam vrhunsko zaposlitev v podjetju, katero že več kot 25 let uspešno ustvarja smernice razvoja elektronskega bančništva
 
Prisotnost naših rešitev na tako različnih tržiščih in v tako pomembnem področju, kot je upravljanje z denarjem, od validatorja zahteva popolno osredotočenost in predanost predaji dobrega izdelka stranki in uporabnikom. Vabljeni, da se nam predstavite in da skupaj gradimo bančne rešitve prihodnosti. 
 
 
Izzivi, s katerimi se boste soočali:
 • razvoj avtomatskih testov za validacijo spletnih in mobilnih aplikacij ter zalednih servisov
 • vzdrževanje portfelja orodij za zagotavljanje kakovosti in uvajanje novih na osnovi zahtev produktnega razvoja
 • grajenje stalnih integracij in namestitvenih procesov
 • predlaganje izboljšav procesa zagotavljanja kakovosti
 • mentoriranje validatorjev
Vaš profil:
 • vsaj 3 leta izkušenj v razvoju ali zagotavljanju kakovosti programske opreme
 • dobro razumevanje principa razvoja spletnih in mobilnih aplikacij, ter razvoja zalednih servisov
 • zaželeno poznavanje enega ali več od JavaScript/HTML/CSS, Groovy, Python
 • dobro razumevanje sistema za kontrolo verzioniranja in izkušnje z orodji za stalne integracije
 • izkušnje z orodji Selenium, Cucumber, SoapUI, Postman ipd.
 Nudimo:
 • delo z ekipo odličnih in visoko motiviranih sodelavcev 
 • sodobno delovno opremo in programska orodja
 • izredna možnost kariernega in strokovnega razvoja
 • izobraževanja 
 • brezplačen zajtrk
 • ugodnosti, ki nam omogočajo skrb za družino (fleksibilen delovni čas, dopust za vstop v šolo za 1,2,3 razred, informativni dan,…)
 • timsko delo v sproščenem vzdušju
Prijava

Razvojni inženir (Web Frontend Java)

Se želiš pridružiti ekipi, ki s svojim tehničnim znanjem ustvarja napredne in inovativne tehnološke rešitve?  

Ponujamo vam vrhunsko zaposlitev v podjetju, katero že več kot 25 let uspešno ustvarja smernice razvoja elektronskega bančništva. 
 
 
Izzivi, s katerimi se boste soočali:
 • oblikovanje, grajenje in vzdrževanje visoko kvalitetne, večkrat uporabljive in zanesljive kode
 • vzdrževanje in izboljševanje obstoječe kode
 • zagotavljanje najboljše možne kvalitete in odzivnost aplikacije
 • prepoznava in izboljševanje možnih izzivov in napak
 • pomoč pri vzdrževanju kvalitete kode, organiziranosti in avtomatizacije
 Vaš profil:
 • odlično znanje Javascript, CSS, HTML, Bootstrap in Java SE
 • osnovno znanje SQL, SASS, Less, XML, Spring Framework, Git in Gitlab
 • željeno poznavanje Hibernate, React, Angular, Apache Velocity in Thymeleaf
 • dobro znanje angleškega jezika
 • sposobnost vzpostavitve dobrih medsebojnih odnosov
 • motivirana oseba
Nudimo:
 • delo z ekipo odličnih in visoko motiviranih sodelavcev
 • sodobno delovno opremo in programska orodja
 • izredna možnost kariernega in strokovnega razvoja
 • izobraževanja 
 • brezplačen zajtrk
 • ugodnosti, ki nam omogočajo skrb za družino (fleksibilen delovni čas, dopust za vstop v šolo za 1,2,3 razred, informativni dan,…)
 • športne aktivnosti
 • timsko delo v sproščenem vzdušju
Prijava

Vodja QA

Se želiš pridružiti ekipi, ki ustvarja napredne in inovativne tehnološke rešitve?  

Ponujamo vam vrhunsko zaposlitev v podjetju, katero že več kot 25 let uspešno ustvarja smernice razvoja elektronskega bančništva

Prisotnost naših rešitev na tako različnih tržiščih in v tako pomembnem področju, kot je upravljanje z denarjem, od vodje QAja zahteva popolno osredotočenost in predanost predaji dobrega izdelka stranki in uporabnikom. Če imate izkušnje z delom v validaciji, vodenjem ljudi in vam opisana priložnost predstavlja izziv, potem ne čakajte, da to mesto zasede kdo drug. 
 
 
Za opravljanje dela na navedenem delovnem mestu potrebujete: 
 • vsaj V. stopnja računalniške ali druge podobne smeri
 • vsaj 5 let izkušenj z delom v validaciji, testiranju programske opreme
 • izkušnje z vodenjem ljudi
 • poznavanje razvojnih procesov 
 • znanje priprave strategije razvoja in uporabe testnih scenarijev
 • sposobnost skrbeti za nemoten potek validacij z vidika sistemskih in ostalih virov
 • poznavanje orodij za avtomatizacijo testiranj
 • odlično znanje angleškega jezika
 
Zaželjena znanja in osebnostne lastnosti:
 • poznavanje agilnih metodologij dela
 • kvalitetna komunikacija 
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • izkušnje z delom na bančnih produktih
 
Nudimo:
 • delo z ekipo odličnih in visoko motiviranih sodelavcev 
 • sodobno delovno opremo in programska orodja
 • izredna možnost kariernega in strokovnega razvoja
 • izobraževanja 
 • brezplačen zajtrk
 • ugodnosti, ki nam omogočajo skrb za družino (fleksibilen delovni čas, dopust za vstop v šolo za 1,2,3 razred, informativni dan,…)
 • timsko delo v sproščenem vzdušju
Prijava

Razvojni inženir (C++)

Se želiš pridružiti ekipi, ki s svojim tehničnim znanjem ustvarja napredne in inovativne tehnološke rešitve?  
Ponujamo vam vrhunsko zaposlitev v podjetju, katero že več kot 25 let uspešno ustvarja smernice razvoja elektronskega bančništva
 
Naloge in odgovornost:
 • Oblikovanje, grajenje in vzdrževanje visoko kvalitetne, večkrat uporabljive in zanesljive kode
 • Vzdrževanje in izboljševanje obstoječe kode
 • Zagotavljanje najboljše možne kvalitete in odzivnost aplikacije
 • Prepoznava in izboljševanje možnih izzivov in napak
 • Pomoč pri vzdrževanju kvalitete kode, organiziranosti in avtomatizacije 
Za opravljanje dela na navedenem delovnem mestu potrebujete:
 • Izkušenje z razvojem aplikacij in programiranjem na različnih projektih /produktih
 • Odlično znanje C++
 • Dobro poznavanje SQL
 • Osnovno znanje UNIX/Linux platform
 • Praktične izkušnje z razvojem aplikacij, ki temeljijo na spletnih strežnikih
 • Zelo dobro znanje angleškega jezika
 • Sposobnost vzpostavitve dobrih medsebojnih odnosov 
Zaželjena znanja in osebnostne lastnosti:
 • Osnovno znanje skriptnih jezikov (KSH, Bash)
 • Izkušnje z IBM db2
 • Izkušnje z optimizacijo kode
 • Ustvarjalna in dinamična oseba
 • Motivirana oseba 
 Nudimo:
 • Delo z ekipo odličnih in visoko motiviranih sodelavcev
 • Sodobno delovno opremo in programska orodja
 • Izredna možnost kariernega in strokovnega razvoja
 • Ugodnosti Družini prijaznega podjetja
 • Izobraževanja doma in v tujini
 • Sodelovanje v mednarodnem okolju
 • Timsko delo v sproščenem vzdušju

 

Prijava

Izkušeni razvojni inženir v produkcijskem vzdrževanju

V Halcomu boste izkusili privlačnost dela v mladem podjetju, obenem pa boste deležni koristi in izkušenj, ki jih prinaša delo v uveljavljenem globalnem podjetju z ogromno znanja in bogatimi viri, potrebnimi za uspešno poslovanje.

V podjetju verjamemo v novosti in inovativnost. Želimo preseči obstoječe stanje. Verjamemo v krepitev samozavesti, sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Vsak dan predstavlja novo priložnost za rast. 

Halcom zaposlenim nudi odlično delovno okolje. Spodbujamo aktivnosti zaposlenih, omogočamo izobraževanje ter osebnostno in karierno rast, sofinanciramo športne in rekreativne dejavnosti ter podpiramo dobrodelne in okoljevarstvene projekte.

Vabimo vas, da postanete del uspešne zgodbe.

Izkušeni razvojni inženir v oddelku produkcijskega vzdrževanja:

Zahtevano:

 • 5+ let izkušenj z razvojem programske opreme na različnih projektih/produktih
 • Dobro znanje C, C++ in MFC
 • Dobro poznavanje SQL
 • Poznavanje Windows/UNIX/Linux platforme
 • Osnovno znanje skriptnih jezikov (KSH, Bash)
 • Praktične izkušnje pri razvoju aplikacij, ki temeljijo na uporabi Windows aplikacij, strežniških aplikacij na UNIX/Linux in spletnih servisov
 • Sposobnost priprave tehnične dokumentacije
 • Izkušnje pri tehničnem pregledu kvalitete rešitve
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Samostojnost in samoiniciativnost
 • Sposobnost dela v skupini

Zaželeno:

 • Poznavanje IBM db2
 • Izkušnje z optimizacijo kode
 • Znanje C#, Java

Nudimo:

 • delo z ekipo odličnih in visoko motiviranih sodelavcev 
 • sodobno delovno opremo
 • izredna možnost kariernega in strokovnega razvoja
 • izobraževanja 
 • brezplačen zajtrk
 • ugodnosti, ki nam omogočajo skrb za družino (fleksibilen delovni čas, dopust za vstop v šolo za 1., 2., 3. razred, informativni dan,…)
 • športne aktivnosti
 • timsko delo v sproščenem vzdušju
Prijava
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH