• kenburns1

Preuzimanje softvera Nexus Personal 

 
Ukoliko imate poteškoće prilikom instalacije softvera Nexus Personal, kliknite ovdje.

Softver Nexus Personal je namijenjen za upotrebu elektronskih certifikata koji se nalaze na pametnoj kartici/USB ključu. Korisniku elektronskog certifikata omogućava sigurno korištenje različitih funkcija, kao što su zamjena ličnog identifikacionog broja (PIN koda), deblokada i elektronsko potpisivanje.

Kontakti