• kenburns1

Virtualna poslovalnica

Hal E-Bank elektronska banka je zasnovana tako, da uporabniku predstavlja virtualno poslovalnica oz. poslovno enoto, obogateno s širokim naborom komunikacijskih kanalov v realnem času (funkcija: klepet, videoklic, deljen zaslon), prek offline-kanalov (besedilna sporočila, center za zahtevke) in prek vseh digitalnih kanalov. Uporabnikom omogoča hitro in zanesljivo dostopnost do banke prek računalniško posredovane komunikacije med banko in uporabnikom, kjerkoli in kadarkoli.

Komunikacija z banko in bančnim svetovalcem je postala še bolj dostopna, kjerkoli in kadarkoli. Neprekinjena komunikacija je mogoča prek offline-kanalov z obogatenimi in zaščitenimi sporočili (obogateno sporočanje je organizirano v »pogovore«) in prek centra za zahtevke, v katerem so na voljo standardne zahteve, kot so naročilo na storitev, potrditev ali pritožba, ki jih stranke največkrat naslovijo na banko. Implementacija avtomatske obdelave in dodeljevanja poslanih zahtevkov na strani banke omogoča hitrejši sprejem, beleženje, dodeljevanje in reševanje zahtevkov. Kadar gre za zahtevke z daljšim ciklom obdelave, pa uporabnik prejme serijo obvestil, prek katerih je obveščen o statusu, poteku in zaključku reševanja poslanega zahtevka.

Hal E-Bank elektronska banka kot virtualna poslovalnica omogoča komunikacijo v realnem času in sicer prek funkcij: spletni klepet (chat), videoklice in deljen zaslon.

Spletni klepet (chat) uporabniku omogoča takojšen virtualni dostop do bančnih uslužbencev, samo z enim klikom. Klepet je popolnoma neodvisen sistem in enostaven za uporabo. Deluje na več platformah in ponuja največjo stopnjo varnosti ter dodatno možnost komunikacije uporabnika z banko. Snemanje sej in izvajanje anket zagotavlja sledljivost, ki banki omogoča zbiranje povratnih informacij o storitvah podpornega centra (HelpDesk). Za bolj personalizirano uporabnikško izkušnjo, lahko bančni svetovalec uredi videoklic s svojimi strankami.

Banka lahko za učinkovito in nemoteno podporo uporabniku avtomatsko dodeli bančne uslužbenca glede na strokovno znanje ali glede na področje, ki ga pokriva (na primer osebni finančni svetovalci, kreditni svetovalci, referenti v zaledni službi, …) ali pa preusmeri klepet z enega operaterja na drugega in omogoča izmenjavo datotek s strankami.

Hitra in učinkovita komunikacija in pomoč je uporabniku na voljo tudi prek možnosti delitve zaslona in naborom pogostih vprašanj. Banka storitve podpore uporabnikom izboljšuje tudi s samodejnim zbiranjem osnovnih informacij o uporabnikih (na primer beleženje in obdelovanje podatkov kot so: lokacija, trenutna spletna stran, vrsta brskalnika).


Nove oblike plačevanja in neposredna plačila med uporabniki (P2P plačila)

Halcom nudi številna intuitivna orodja za izvajanje prenos plačil med uporabniki, kar omogoča elektronsko izvajanje plačilnih transakcij, ki še dandanes temeljijo na uporabi gotovine.

Halcomove rešitve za elektronsko in mobilno bančništvo omogočajo sledeče tipe m-plačil, ki se izvajajo prek kamere na pametnem telefonu, kot na primer:

 • plačila prek QR-kode,
 • plačila s pomočjo črtne kode in
 • plačila s pomočjo optičnega prepoznavanja znakov (OCR).

Nove oblike plačevanja uporabniku omogoča hitro izvedbo plačila, ki zmanjšuje napake pri vnosu in predstavlja moderno, poenostavljeno bančno poslovanje brez težav.

Plačila prek QR kode

so posebej namenjena izvedbi plačil med posamezniki oz. ne-poslovnimi subjekti (peer-to-peer ali P2P plačila). Uporabnik, ki želi plačilo generira QR kodo s podatki plačila in jo prikaže neposredno na zaslonu svoje pametne naprave ali jo pošlje prek e-pošte. Za obdelavo QR kode mora plačnik imeti mobilno bančno aplikacijo, ki podpira QR plačila. Z aktivacijo QR kode se v mobilni bančni aplikaciji odpre pred-izpolnjen plačilni nalog, ki ga uporabnik lahko potrdi in izvede transakcijo.

Plačila s prepoznavanjem besedila (OCR) ali črtne kode

podpirajo glavne mednarodne in nacionalne plačilne obrazce. Ta funkcija omogoča skeniranje, branje in prenos zahtevanih podatkov iz papirnega računa v plačilni nalog v mobilni bančni aplikaciji.


Imejte svoje osebne finance pod nadzorom! Preprosto in hitro upravljanje osebnih financ z orodjem PFM

Halcomovo orodje za upravljanje osebnih financ (Hal Personal Finance Manager) uporabniku pomaga učinkovito spremljati, nadzorovati, analizirati in upravljati svoje osebne finance. Kadar bolje razumemo lastno finančno stanje spremljamo prihodke in odhodke, si tako zagotovimo vse potrebne informacije za vsakodnevno finančno odločanje in skrbimo za pozitivno finančno zdravje lastnega poslovanja.

Kategorizacija transakcij

v modulu PFM lahko beležimo in klasificiramo transakcije na debetnih in kreditnih karticah na vseh izbranih računih. Na voljo je samodejna kategorizacija za vse transakcije, ki jih uporabnik izvede pri ponudnikih. Uporabnik lahko v elektronski in mobilni banki dodatno prilagaja in spreminja kategorizacije plačilnih transakcij.

Poročila o porabi

uporabniku so na voljo različna poročila, med drugim lahko vidimo prikaz v kateri kategoriji so nastali največji izdatki in kdo so glavni prejemniki sredstev. Podatke o našem osebnem finančnem stanju je mogoče analizirati glede na trende v izbranem časovnem obdobju ali na osnovi povprečnih vrednosti za izbrano obdobje.

Funkcija upravljanja osebnega proračuna

funkcija zagotavlja učinkovit nadzor nad vašo porabo in razpoložljivimi sredstvi. Omogoča nastavitev mesečne omejitve za določeno kategorijo, da je mogoče lažje spremljati porabo in morebitno preseganje razpoložljivih sredstev, ki so namenjena določeni kategoriji – na primer: nakupovanje. Določitev zneska proračuna in samodejna kategorizacija porabe uporabnika zagotavljata način, da uporabnik spremlja porabo, ki je nastavljena za določeno kategorijo v proračunu. Kadar je znesek presežen ali se uporabnik približa določenemu znesku, dobi obvestilo.

Določite vaše osebne varčevalne cilje

s funkcija določitve osebnih varčevalnih ciljev si lahko uporabnik poljubno določi namen v katerega želi privarčevati osebna sredstva in časovno obdobje v katerem si želi zagotoviti ta sredstva. Integracija PFM s plačilnimi moduli uporabniku omogoča izpolnitev varčevalnih ciljev prek rednih ali občasnih plačil. Namen varčevanja, trenutno stanje varčevalnih ciljev je mogoče deliti na družabnih omrežjih Facebook in Twitter.


Opozorila

Modul opozorila za uporabnike banki omogoča upravljanje opozoril prek SMS sporočil ali e-pošte, ki so lahko terminsko pre-definirani. Uporabnik lahko sam določi čas in pogostost opozoril, ki jih prejme ob določenih dogodkih. Na voljo je tudi arhiv opozoril.

Opozorila so običajno odvisna od banke, saj ni omejitev glede podprtih vrst sporočil. Opozorila lahko sproži spletni bančni sistem ali glavni sistem banke.

Primeri tipičnih opozoril, ki jih prejme uporabnik so:

 • Prijava v sistem
 • Redna poročila o stanju
 • Redni izpiski
 • Negativno stanje na računu
 • Stanje na računu pod določeno mejo
 • Odhodni denarni tok nad določenim zneskom
 • Dohodni denarni tok nad določenim zneskom
 • Kartična transakcija nad določenim zneskom
 • Neposredna debetna transakcija
 • Prejet je nov e-račun
 • Nekaj dni pred plačilom računa
 • Spremenjen status plačila


Domača stran v elektronski in mobilni banki

Halcomove rešitve za elektronsko in mobilno bančništvo Hal E-Bank in Hal M-Bank, na domači - začetni strani, uporabniku nudijo pregled stanja, listo zadnjih transakcij, bančne produkte (kartice, plačila, računi) in komunikacijske kanale za dostop do banke.

Ključne informacije na prvi strani

Moji dogodki

kronološka predstavitev zadnjih dogodkov v e-banki (na primer transakcije, sporočila, …). Uporabnik se lahko sam odloči, katere dogodke želi spremljati oz. prikazovati na prvi strani. Z vidika uporabniška izkušnje, gre za enak koncept kot časovnica na družabnih omrežjih, kjer si posameznik sam določi dogodke, ki jih želi slediti.

Bližnjice

niz prilagodljivih povezav do pogosto uporabljanih funkcij (plačila, transakcije, stanje kreditov, …)

Pregled produktov

uporabnik dobi osnovne informacije in predstavitev bančnih produktov, ki so na voljo. Prikaz je na voljo kot seznam, lista in 360-stopinjski grafični prikaz.

Osebne finance

hiter pregled trenutnega finančnega stanja uporabnika (Kakšni so moji prihodki in odhodki? Kako upravljam s svojimi osebnimi financami in kje imam največje odhodke? Kako napredujejo zastavljeni varčevalni cilji?)

Domača – začetna stran v elektronski banki Hal E-Bank za poslovne bančne uporabnike, pa vsebuje ključne informacije o transakcijah: prilagodljiv seznam računov in stanja na računih, povezave do plačil, transakcij in izpiskov ter tudi grafični prikaz denarnega toka na izbranem računu.

Kadar je omogočena uporaba več bank na različnih trgih (multi-tržnost), domača – začetna stran uporabniku omogoča tudi prikaz računov iz različnih bank v različnih državah, v enotnem pogledu, vse na enem mestu. Uporabnik ima tudi možnost uvoza stanj na računih, transakcij in izpiskov iz drugih bank s pomočjo standardnih datotek MT940, 941, 942.

 


Brendiranje in kustomizacija (prilagoditve) v elektronski banki

Halcom uporablja standardiziran grafični vmesnik za vse svoje izvedbe, s čimer lahko zagotovi cenovno ugodno rešitev in stabilno okolje. Kljub vsemu širok nabor prilagodljivih parametrov zagotavlja, da ima vsaka rešitev edinstven videz in daje drugačen občutek z močnimi elementi blagovne znamke. To brendiranje vključuje logotipe, pisave, barvne sheme, nogo v aplikaciji in dokumente za izvoz/tiskanje.

Dodatno razlikovanje med različnimi skupinami strank lahko dosežemo s pomočjo funkcionalnosti bančnih paketov. Bančni paketi banki omogočajo združevanje internetnega bančništva v različne ponudbe za različne stranke. Podatkovni paketi so lahko razdrobljeni po želji, vendar ponujajo možnost vključitve celotnih modulov, kot je upravitelj osebnih financ, depoziti ipd. ali konkretnih funkcij, kot so izbrane vrste plačilnih nalogov ipd.

Ker je vsaki stranki dodeljen 1 bančni paket, lahko vrsto paketa uporabite tudi kot kriterij za ciljano oglaševanje ali promocijo izdelkov.


Orodje za upravljanje oglaševalskih/marketinških kampanj (campaign management tool)

Orodje za upravljanje kampanj (CM Tool) omogoča hitro in učinkovito promocijo izdelkov in storitev, ki so namenjene določenim segmentom in strankam prek vseh digitalnih kanalov (t.i. omni-channel).

To orodje bankam omogoča postavitev pasic na izbrane strani, izdelavo ustreznih strani z opisi produktov in obrazcev ter izvajanje ciljanega oglaševanja z vsebinami za izbrane stranke, na osnovi predhodno določenih ciljnih kriterijev (na primer določenem segment ali seznam strank) prek izbranih kanalov.

Orodje za upravljanje kampanj (CM Tool) ima 3 module: upravljanje pasic, upravljanje predstavitve produkta in upravljanje e-obrazcev (kreiranje in objava).

Orodje za upravljanje pasic se uporablja za pripravo prodajno-marketinških kampanj in parametrov ponudbe, kot so veljavnost ponudbe, ciljne skupine, ki jih želimo targetirati in akcijski odziv – Call to Action) – naprimer: informativno, obrazci za prijavo, ipd.).

Prek strani za predstavitev izdelkov lahko prek vmesnika »povleci in spusti« (drag and drop) ustvarite dodatno predstavitev produktov in ponudbe, ki se stranki pokažejo po prijavi v elektronsko banko.

Orodje za e-obrazce omogoča kreiranje obrazcev prek vmesnika "povleci in spusti" (drag and drop), ki banki omogoča neodvisno ustvarjanje obrazcev znotraj digitalnih kanalov. Funkcija kreiranja e-obrazcev podpira ustvarjanje podatkovnih polj, ki se samodejno izpolnijo s podatki o uporabnikih, ki so na voljo v sistemu. Vsa druga polja upravljate prek niza pravil za preverjanje veljavnosti, ki so določena za vsako polje ob ustvarjanju obrazca.

Ko stranka izpolni obrazec in posreduje zahtevek po produktu ali storitvi, jo lahko pošljete in shranite v podatkovno zbirko za poznejšo ročno obdelavo ali pa se samodejno obdela ob integraciji z okoljem banke.

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH