• kenburns1

Oddaljeno podpisovanje

Avtorizacija pri oddaljenem dostopu uporabnikom spletnih bančnih rešitev ali rešitev na mobilnih telefonih oziroma tablicah omogoča odobritev posameznih plačil ali paketov plačil, ki jih pripravi drugi uporabnik.

Ta funkcionalnost je na voljo za podjetja, kjer obstaja za upravljanje bančnih storitev proces z več uporabniki ali več-nivojsko podpisovanje. Avtorizacija pri oddaljenem dostopu ne pride v poštev, ko je v procesu vključen en uporabnik, saj se plačila pošljejo neposredno v banko (brez deljene odgovornosti).

Remote signing


Proces več-nivojske odobritve

Potek dela za enega uporabnika

plačilni nalog je poslan neposredno v banko. Shranjevanje osnutkov plačilnih nalogov ter priprava in odobritev na več ravneh niso omogočeni.

Potek dela za več uporabnikov

en uporabnik lahko pripravi plačilni nalog, ki ga drug uporabnik nato odobri. Uporabniki, ki imajo tako pravice za pripravo kot odobritev, lahko še vedno pošljejo plačilni nalog neposredno v banko. Odobritev na več ravneh ni omogočena.

Potek dela s podpisi več uporabnikov

pred pošiljanjem plačila v banko je lahko zahtevana odobritev več uporabnikov. V tem poteku dela lahko plačilne naloge pošiljate samo v paketih. Odobritev poteka na ravni paketa.

V poteku dela za več uporabnikov in poteku dela s podpisi več uporabnikov lahko poročila, ki jih mora odobriti tretja stranka, pripravite samo prek spletne banke. Funkcija odobritve plačila je na voljo v vseh digitalnih kanalih.

 

Multi-user and Multi-signing


Obdelava transakcij v paketih

Obdelava transakcij v paketih omogoča obdelavo več plačil s prenosom ene same datoteke.

Podpiramo različne vrste paketnih plačil, vključno s paketnim plačilom z enkratno direktno obremenitvijo (EDO) in paketi masovnih plačil SEPA (MP).

Paket z enkratno direktno obremenitvijo (EDO)

je niz posameznih plačilnih nalogov, ki so sočasno poslani banki, kar uporabniku omogoči podpisovanje na več ravneh. Glavna značilnost paketa EDO je enkratna direktna obremenitev (vrednost vseh transakcij v paketu) računa na datum izvedbe, pri čemer pa prejemniki plačila dobijo posamezna nakazila.

Paketi masovnih plačil SEPA (MP)

se uporabljajo za zaupna plačila (na primer plače), ki jih lahko pripravi in potrdi samo pooblaščena oseba. Paketi SEPA MP so lahko zaprti ali odprti. Posamezna plačila so vidna samo v odprtih paketih SEPA MP. Pakete SEPA MP z manj kot 500 plačili lahko vnesete ročno, vendar morate večje pakete uvoziti, odpreti iz predloge ali podvojiti iz poslanih plačil.

Halcom trenutno podpira številne različne formate za uvoz, kot so: ISO 20022 XML (SEPA CT, DD in MP), sporočila SWIFT (MT1XX, MT 9XX), različni zapisi XML, lastniški formati TXT/ASCII družbe Halcom ter drugi lokalni in regionalni standardi. Poslana plačila in njihova stanja lahko iz spletne banke izvozite v oblikah PDF, CSV, ISO SEPA XML, SWIFT in lastniškem format TXT družbe Halcom. Pri tem smo zelo prilagodljivi in lahko hitro vključimo tudi želene lokalne formate novih bank.


E-računi

Elektronske bančne kanale je mogoče nadgraditi s sistemom za izdajo e-računov in e-plačil, ki podjetjem prihrani čas in denar ter ustvarja nove prihodke za banke.

Podjetja kot izdajatelji računov prihranijo zaradi bolj učinkovitega pošiljanja e-računov ali e-plačil in samodejnega izvajanja plačil. Poslovne stranke lahko prejete strukturirane e-račune uvozijo neposredno v svoje informacijske sisteme. Končne stranke prejmejo e-račune z zahtevo za plačilo v njihovi spletni banki ali prek mobilnega telefona, kjer jih lahko kjer koli in kadar koli plačajo z enim klikom.

Prednosti za izdajatelje računov (B2C, B2B)
 • Izboljšana učinkovitost (manj napak, samodejna poravnava, več pravočasno plačanih faktur, hitrejša obdelava računov)
 • Manj pritožb strank (uporabniki e-računov prejmejo manj klicev s pritožbami kot uporabniki papirnatih računov)
 • Boljši nadzor in vodenje gotovinskega poslovanja (možnost optimizacije denarnega toka)
 • Poročilo o dostavi
 • Manjši stroški dostave računov (ni potrebe po izdaji papirnih računov, tiskanju, pakiranju in poštnih storitvah in ni zamud, izgubljene pošte, papirnatih arhivov – ob vzpostavitvi zakonsko skladnega arhiviranja)
Prednosti za prejemnike računov (B2B)
 • Manjši stroški (brez ročnega sortiranja, skeniranja, vnosa podatkov, manj napak, hitrejša obdelava računov)
 • Brez napak pri zaračunavanju (napake pri zaračunavanju (približno 1- 5 %), brez podvojenih računov)
 • Izboljšana učinkovitost internih procesov (odobritev in plačilo računov, avtomatizacija administrativnih postopkov, enostaven dostop do arhiviranih e-dokumentov, boljši denarni tok)
Prednosti za potrošnike (B2C)
 • Od računa do plačila z enim samim klikom (hitro in enostavno, brez ročnega vnosa podatkov, brez napak)
 • E-račune lahko plačajo kjer koli in kadar koli (doma, v pisarni, na ulici, v tujini, celo izven delovnega časa banke – mobilna plačila in portal celo za uporabnike brez e-bančništva)
 • Boljši pregled nad e-računi (arhivirane elektronske dokumente je lažje iskati, razvrščati in razporejati v skupine)

Samo-administracija

Podjetja imajo možnost opraviti velik del administracije uporabnikov v različnih digitalnih kanalih. Ko je ta možnost omogočena, lahko izbrani uporabnik znotraj podjetja upravlja dovoljenja za uporabnika neposredno iz elektronskega bančnega kanala. V skladu z internim pravilnikom podjetja, je lahko zahtevana dodatna odobritev s strani banke za dokončanje določenih dejanj - podpora odobritvi po principu 4 oči.

Self-Administration


Trgovinsko financiranje (Trade finance)

Halcomova rešitev spletnega bančništva omogoča naslednja funkcionalnosti za upravljanje trgovinskega financiranja:

Modularnost te rešitve omogoča postopno uvedbo njenih funkcij.

 • Prošnja za akreditiv ali garancijsko pismo
 • Definicija obvestila o plačilu
 • Popravek zapadlih akreditivov/garancijskih pisem
 • Preklic akreditivov ali garancijskih pisem, ki jih banka še ni obdelala
 • Pregled akreditivov ali garancijskih pisem z obdelavo informacij o stanju novih dokumentov in njihovih dopolnil

Osnovni potek dela za pripravo akreditiva oziroma garancijskega pisma je podoben procesu za pripravo plačilnega naloga z možnostjo ponovne uporabe že poslanih dokumentov s funkcijo »podvoji«. Na voljo je tudi pregled že izdanih dokumentov.

Trade Finance


Upravljanje z gotovino

Funkcija vodenja gotovinskega poslovanja optimizira upravljanje z gotovino in vam omogoča, da bolje izkoristite razpoložljiva gotovinska sredstva s koncentracijo razpoložljive gotovine (cash sweeping). To funkcijo lahko uporabljate na domačem in mednarodnem trgu na računih na eni ali več bankah.

Podjetje lahko z uporabo tega samodejno prenese razpoložljiva sredstva v ali iz izbranih računov v skladu z nizom vnaprej določenih pravil.

Možnosti koriščenja samodejne koncentracije sredstev so:

 • Naročilo prenosa ob pomanjkanju razpoložljivih sredstev na računu: postopek prenosa sredstev na določen račun, ko je stanje na računu pod minimalno vsoto. Račun, s katerega prihaja priliv, lahko zaščitite s tem, da določite minimalno sprejemljivo stanje za prenos sredstev z računa.
 • Naročilo prenosa ob presežnih sredstvih na računu: začne prenos z računa, ko stanje preseže maksimalno vsoto. Določena je tudi minimalna vsota za prenos, da bi se izognili prenosu velikega števila majhnih vsot med računi.
 • Naročilo prenosa v realnem času – začne prenos z računa, ko je izvršitev transakcije zavrnjena, ker na računu ni dovolj sredstev. Prenese določeno vsoto ali vsoto, ki je enaka vrednosti zavrnjene transakcije.

Vodenje gotovinskega poslovanja


Neposredna obdelava podatkov (Straight-through Processing ali STP)

Halcomova rešitev Hal E-Bank/B2B s funkcijo neposredne obdelave podatkov (STP) poslovnim strankam omogoča samodejno povezavo z internim plačilnim sistemom banke. Pri neposredni obdelavi podatkov se plačilni nalogi, izpiski, transakcije in drugi dokumenti prenašajo neposredno med banko in informacijskim sistemom podjetja (na primer SAP, NAVISION). Podjetja in banke lahko torej dosežejo takojšnjo razpoložljivost podatkov brez potrebe po prijavi v e-banko.

Modularnost te rešitve omogoča postopno uvedbo njenih funkcij.

Kdo največ pridobi z uvedbo rešitve STP?

Uvedba neposredne obdelave podatkov je namenjena podjetjem in organizacijam z velikim številom transakcij in/ali naprednim podjetjem, ki želijo učinkovito upravljati z lastno likvidnostjo tekom dneva.

Katere so ključne prednosti uvedbe rešitve STP?

Prednosti uporabe rešitve Hal E-Bank/B2B vključujejo: takojšnjo razpoložljivost posodobljenih podatkov v elektronski banki uporabnika, samodejni uvoz in izvoz podatkov in posledično tudi zmanjševanje števila napak, saj so plačila obdelana samodejno, prav tako so e-računi samodejno podpisani.

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH