• kenburns1

HALCOM ONE, REŠITEV ZA ODPRTO BANČNIŠTVO

Nova druga direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) na notranjem trgu in odprto bančništvo bosta močno vplivala na prihodnji razvoj finančnega sektorja. Obstoječi poslovni model se bo v bodoče spremenil tako, da bodo banke morale odpreti tehnične vmesnike do njihovega sistema ter omogočiti dostop do podatkov o uporabnikovih računih ter transakcijah ter omogočati plačila neposredno z uporabnikovega računa. Na ta način se bo vzvod moči prenesel na končnega uporabnika, tretji ponudniki pa bodo lahko ponudili celovit pregled nad finančnim stanjem uporabnika ter razvili lastne plačilne platforme. Druga direktiva torej vzpodbuja povezave med podjetji, hkrati pa je velik poudarek na inovativnosti storitev, pozitivni uporabniški izkušnji ter plačilih v realnem času. Predstavljamo Halcom One, rešitev za odprto bančništvo.

Halcom One je celovita rešitev za odprto bančništvo, ustvarjena za povezovanje vseh deležnikov v industriji digitalnega bančništva.

ZAKAJ HALCOM ONE?

Halcom One je rešitev odprtega bančništva in je namenjena bankam in finančnim inštitucijam. Podpira in je skladna z zahtevami druge direktive plačilnih storitev, PSD2. Je samostojna platforma, ki je povezana z rešitvami digitalne banke in je neodvisna od njenega dobavitelja ali kanala (Corporate, SME ali Retail). Visoko varnost internih bančnih sistemov se lahko zagotovi z uporabo Halcomovega sistema za preprečevanje zlorab z imenom AntiFraud. Inovativna platforma omogoča kreiranje novih, inovativnih storitev, ki napredni banki omogočajo, da svojim komitentom ter komitentom drugih bank ponudi napredno enovito platformo s celovitim pregledom finančnega stanja ter inovativne komplementarne produkte. Posledično se krepi zvestoba komitentov ter navzkrižna prodaja dodatnih produktov in storitev banke ali njenih partnerjev. Rešitev Halcom One omogoča tudi podporne storitve (Managed Services), kot so testna okolja za tretje ponudnike, pomoč pri njihovi integraciji ter vzpostavitvenih procesih, kasneje pa tudi produkcijsko podporo.

KAKŠNE SO PREDNOSTI?

Halcom One je neodvisna platforma, povezana z rešitvami za digitalno bančništvo. Sloni na odprtih API-jih in storitvah z dodano vrednostjo ter omogoča ustvarjanje novih, inovativnih storitev.

 

Skladnost z regulativo

Rešitev Halcom One je skladna s PSD2 direktivo in pokriva vse elemente njenih zahtev. Vključuje "white labeled open API" in podpira vse deležnike in vloge odprtega bančništva.

 

Varnost

Halcom One zagotavlja navišjo varnost z uporabo sistemov za preprečevanje tveganj na platformi (AntiFraud), za uporabnike rešitev pa s sistemom dvo-faktorske avtentikacije (npr. mobilni žetoni, certifikati v oblaku). Varnosti elementi, ki jih izda Halcom, so skladni z eIDAS regulativo.

 

Možnost povečanja prihodkov

Halcom One omogoča gradnjo napredne enovite platforme s celovitim pregledom finančnega stanja in implementacijo kreativnih storitev z dodano vrednostjo. Naš Open API ni omejen zgolj na PSD2 RTS, kar pomeni, da lahko banka doda več funkcionalnosti, ki njihovim komitentom prinašajo dodano vrednost. V naš Open API bomo neprestano dodajali nove funkcionalnosti, ki bodo kar najbolj koristne tudi za banke.

 

Pravi omni-channel 

Halcom One sloni na Halcomovi E-Business platformi, na kateri temeljijo vsi Halcomovi sistemi. Zato ni pomembno, če uporabnik izvede plačilo znotraj e-banke, m-banke, preko tretjih ponudnikov ali v bančni poslovalnico. Vse informacije o plačilih so vidne v vseh kanalih, ki jih uporabnik uporablja.

Optimizacija administracije v bankah

Halcom s svojimi podpornimi storitvami (Managed Services) banki dodatno ponuja začetno pomoč, pomoč pri integraciji in implementaciji rešitve kot tudi pri upravljaju tretjih ponudnikov.

Želite izvedeti več o Halcom One, rešitvi za odprto bančništvo?
Pošljite nam e-mail

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH