• kenburns1

Pri poslovanju smo družbeno odgovorni,
naše glavno vodilo je poštenost

S skupnimi močmi dosegamo otipljiv napredek v okoljih, v katerih delujemo in bivamo.

 

Podpiramo mlade

Halcom se ponaša z dolgo tradicijo sponzoriranja študentskih tekmovanj na področjih oblikovanja, inovativnosti in programiranja, na katerih dobijo mladi, nadobudni strokovnjaki priložnost, da izpopolnijo svoje veščine, pokažejo, kaj znajo in česa so zmožni, ter svoje življenjepise obogatijo s konkretnimi izkušnjami.

Halcom je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in društvom študentov elektrotehnike in računalništva EESTEC LC Ljubljana v preteklosti organiziral več študentskih tekmovanj. Mednje spada tudi Študentska Halcomijada, v sklopu katere so se študenti in študentke Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pomerili s svojimi raziskovalnimi nalogami, zmagovalcem pa so bile podeljene denarne nagrade. Pred kratkim je potekala tudi intenzivna 9-dnevna mednarodna delavnica »Money Talks«, na kateri je 20 študentov iz šestih držav razvijalo koncept "Gamification" na področju mobilnega bančništva. Petim najuspešnejšim udeležencem delavnice smo omogočili opravljanje pripravništva v podjetju Halcom, kjer bodo lahko nadaljevali z razvojem svojih rešitev.

 

Sponzoriramo umetnost in kulturo

V Halcomu aktivno podpiramo uveljavljene kulturne ustanove in prireditve povsod, kjer delujemo, saj tako bogatimo lokalna okolja in njihove prebivalce, vključno s svojimi zaposlenimi.

Z vključenostjo podjetja v lokalno kulturno življenje pridobijo tudi naši zaposleni, saj so jim na voljo vstopnice po znižanih cenah in ogledi zaodrja, kar jim omogoča, da neprestano širijo svoja obzorja in krepijo svojo krajevno navezanost.

 

Spodbujamo trajnost

V Halcomu smo trdno zavezani varovanju naravnega okolja. Ustanovili smo notranjo okoljevarstveno skupino, ki skrbi za učinkovito in trajnostno zagotavljanje čim manjšega vpliva na naravno okolje ter nenehno izboljševanje poslovanja.

V središču naših trajnostnih prizadevanj je učinkovita raba energije, vode in pisarniških potrebščin. Na tem področju smo doslej v vseh svojih poslovnih prostorih uvedli številne rešitve: od spodbujanja učinkovite rabe papirja, vpeljave učinkovitih programov zbiranja odpadnega papirja in baterij, daljinskega zagona računalniške opreme do postavitve trajnostne maskote, ki v javnih prostorih podjetja deli nasvete za varčevanje z vodo in energijo.

Halcom podpira tudi mlado visokotehnološko domače podjetje Elaphe, ki razvija varčne in okolju prijazne pogonske motorje za vozila. S kolesnimi ali »in-wheel« elektromotorji bodo sprva opremljali lahka vozila na električni pogon, kot so skuterji, v prihodnosti pa z njimi nameravajo oskrbovati avtomobilsko industrijo.

 

Pomagamo ljudem v stiski

V Halcomu smo aktivni podporniki prostovoljstva in dobrodelnosti. Skozi vse leto izvajamo številne akcije, v katerih vsak od zaposlenih dobi priložnost, da stori nekaj dobrega na področju, ki ga najbolj zanima in navdihuje. Naši zaposleni svoj čas, denar in strokovno znanje velikodušno namenjajo številnim dobrodelnim aktivnostim – od sodelovanja z neprofitnimi organizacijami do nudenja neposredne pomoči družinam na slabše preskrbljenih območjih v obliki hrane, oblačil, izboljšanja bivanjskih razmer in dnevnih taborov za otroke.

V Halcomu del denarnih sredstev namenjamo za humanitarno pomoč za ljudi v stiski, poleg tega pa podjetje k prispevkom, ki jih zaposleni zberejo za posamezen dober namen, običajno prispeva sredstva v enaki višini in tako zbrana sredstva podvoji.

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH