Hal E-Bank

Hal E-Bank je celovita in učinkovita rešitev za vsa področja elektronskega bančništva

Z rešitvijo za elektronsko bančništvo Hal E-Bank izvajamo funkcije plačilnega prometa, pregledujemo informacije o naših računih (stanje, pripravljeni in čakajoči nalogi pri banki, bančni izpiski) ter nadziramo in upravljamo s sredstvi na bančnih računih. V Hal E-Bank so vgrajene ustrezne funkcije za obdelavo podatkov in izdelavo različnih poročil. Hal E-Bank podpira domač plačilni promet, plačilni promet s tujino ter nudi tudi možnost plačilnega prometa v tujini prek partnerskih bank izbrane domače banke (international cash management payments).

Hal E-Bank je prva rešitev elektronskega bančništva v Sloveniji in ena izmed prvih v svetu, ki kot najvišjo možno raven zaščite v elektronskem poslovanju uporablja pametno kartico na osnovi tehnologije PKI. Poleg varnosti je za banko in njene komitente zelo pomembna tudi fleksibilnost rešitve. Hal E-Bank omogoča banki, da z elektronskimi obrazci (Hal E-Forms) podpre katerokoli bančno storitev (na primer depoziti, posojila, investiranje v vrednostne papirje) in s tem enostavno širi funkcionalnost svoje elektronske banke. Banka lahko tako postopoma uvaja elektronsko poslovanje za večino svojih storitev in povečuje učinkovitost svojega poslovanja.

Izrazita prednost Halcomove rešitve Hal E-Bank je, da omogoča poslovanje z več bankami v različnih državah prek iste programske (multibanking approach) in varnostne (ENA ZA VSE) opreme. Trenutno uporablja Hal E-Bank že prek 60 bank na devetih trgih (Albanija, Nemčija, BiH, Iran, Kosovo, Katar, Srbija, Črna gora in Slovenija).

Halcom je pri razvoju družine rešitev Hal E-Bank upošteval zahteve različnih uporabnikov:

 

 • Hal E-Bank/WEBRetail temelji na spletnih tehnologijah in je namenjen osebni uporabi
 • Podjetja in zahtevnejši uporabniki za dostop do elektronske banke uporabljajo rešitve, ki so shranjene na uporabnikovem računalniku:
  • Hal E-Bank/Personal je enouporabniška različica
  • Hal E-Bank/Corporate je večuporabniška različica
 • Hal E-Bank/B2B je namenjena podjetjem, ki želijo s svojimi bankami poslovati neposredno iz svojega informacijskega sistema (ERP) – Straight Through Processing (STP)
 • Hal E-Bank/WEBCorporate je dopolnilna rešitev za podjetja, saj omogoča pooblaščenim osebam, da na daljavo (iz druge lokacije) podpisujejo naloge ali pakete z nalogi, ki so bili pripravljeni v Hal E-Bank/Personal ali Hal E-Bank/Corporate.
 • Hal E-Bank/SMS je namenjena uporabnikom, ki želijo prek svojega mobilnika upravljati s sredstvi na računu ali več računih in sproti prejemati sporočila o pomembnejših dogodkih na svojih bančnih računih. Poslovne prednosti rešitve Hal E-Bank

 

Poslovne prednosti rešitve Hal E-Bank

Banke in uporabniki poudarjajo naslednje poslovne prednosti rešitve Hal E-Bank:

 

 • poslovanje z več bankami (multibanking)
 • trije različni kanali plačilnega prometa
  • domač plačilni promet – plačila prek domačih bank med  partnerji v domovini in v domači valuti
  • plačilni promet s tujino – plačila med domačo banko in banko v tujini ali plačila prek domačih bank v tuji valuti
  • plačilni promet v tujini – plačila, ki se s posredovanjem izbrane domače banke izvedejo med bankami v tujini  (t.i. international cash management)
 • celovita funkcionalnost plačilnega prometa
  • plačila
   • priprava
   • verifikacija
   • avtorizacija
   • arhiviranje
  • bančni izpiski
  • informacije o transakcijah (promet) čez dan in promet izpiska
  • stanje na računu
 • druge bančne storitve
  • katerakoli storitev (depoziti, kreditne in debetne kartice, posojila …)
  • fleksibilno in enostavno dodajanje novih e-bančnih storitev
  • možnost upoštevanja kakršnihkoli posebnosti posamezne banke , kar omogoča diferenciacijo bank
  • uporaba sodobnih tehnologij (XML)

 

 

 • različni načini podpisovanja nalogov in paketov
  • individualni podpis
  • kolektivno podpisovanje (do trije »levi« in do trije »desni« podpisniki)
  • možnost podpisovanja na daljavo
 • preprosta izmenjava datotek
  • izmenjava različnih datotek (izplačilo plač, specifikacija za direktno obremenitev …)
  • preverjanje strukture in vsebine datoteke že na komitentovi strani
  • digitalno podpisovanje datotek
 • različne sodobne poti do elektronske banke
  • internet
  • klicni dostop
  • SMS
 • visoko zadovoljstvo uporabnikov
  • prijazen uporabniški vmesnik
  • najvišja raven zaščite, ki jo zagotavlja tehnologija PKI na pametni kartici
  • visoka stabilnost
  • možnost integracije z informacijskim sistemom – ERP (SAP, Navision …)

 

Slogan ENA ZA VSE najbolje povzema prednosti rešitve Hal E-Bank, saj lahko uporabniki z isto programsko opremo in eno pametno kartico dostopajo do računov pri različnih bankah in tako opravljajo domač plačilni promet, plačilni promet s tujino in v tujini, učinkovito upravljajo s sredstvi na računih, kolektivno podpisujejo naloge, z bankami izmenjujejo datoteke in uporabljajo druge storitve e-banke.

Hal E-Bank/Personal

Komu je Hal E-Bank/Personal namenjen

Hal E-Bank je različica za manjša in srednje velika podjetja, kjer je ena oseba pooblaščena za dostop do elektronske banke.

Glavne funkcije rešitve

Uporabnik lahko na vseh računih, za katere je pooblaščen:

 

 • pregleduje stanje na računih in spremlja transakcije
 • pripravlja, avtorizira in pošilja plačilne naloge (posamično ali v paketih) v elektronsko banko
 • pripravlja plačila v domačem prometu, v plačilnem prometu s tujino in v plačilnem prometu v tujini (international cash management payements – ICM)
 • pripravlja plačilne naloge z valuto vnaprej
 • prekliče plačilne naloge in sporoča reklamacije v banko
 • dostopa do imenika upravičencev in bank
 • pregleduje plačilne naloge in dostopa do arhiva posredovanih plačilnih nalogov
 • natisne seznam plačilnih nalogov ali posamezen nalog
 • izmenjuje sporočila s svojo banko

 


Hal E-Bank/Corporate

PREDNOSTI UPORABE HAL E-BANK/CORPORATE: 
 • uporabniki z več delovnimi postajami uporabljajo skupne podatke plačilnega prometa
 • delitev nalog na pripravo, podpisovanje in odpremo nalogov
 • skupen Imenik poslovnih partnerjev in njihovih računov
 • skupna Priprava, Odprema, Pregled in Arhiv
 • vzdrževanje baze podatkov poteka samo na enem mestu
 • dostopna cena

V čitalnik vstavite pametno kartico ali USB ključ z Halcomovim digitalnim potrdilom ENA ZA VSE in potrdite varnostno izjemo.

Naročilnica


Hal E-Bank/B2B

Komu je Hal E-Bank/B2B namenjen

Hal E-Bank/B2B je namenjen podjetjem in organizacijam z velikim številom transakcij in/ali naprednim podjetjem, ki želijo ažurno upravljati z likvidnostjo. Gre za najnaprednejšo rešitev za elektronsko bančništvo, ki avtomatizira izvedbo plačil in knjiženja (po t.i. načelu Straight Through Processing).

Glavne funkcije rešitve

Hal E-Bank/B2B je nadgradnja rešitve Hal E-Bank/Corporate in je odgovor na sodobne izzive podjetij, korporacij in podjetniških skupin. Vključuje enake funkcije kot Hal E-Bank/Corporate, a hkrati omogoča še neposredno izmenjavo dokumentov med informacijskim sistemom podjetja (ERP) in informacijskim sistemom banke. Z drugimi besedami, plačilni nalogi, ki so pripravljeni, verificirani in avtorizirani v okviru informacijskega sistema podjetja (denimo SAP, NAVISION, BAAN itd.), gredo neposredno v banko. In obratno, vse spremembe na bančnem računu se neposredno prenesejo v informacijski sistem podjetja.

Prednosti uporabe Hal E-Bank/B2B

 • Samodejno osveževanje podatkov
  Uporabnik prejme podatke v e-banko takoj, ko so ti na voljo na strani banke.
 • Samodejni izvoz/uvoz podatkov
  Rešitev Hal E-Bank/B2B samodejno izvaža podatke v banko (npr. izpiske) in izmenjuje podatke s sistemom ERP (npr. plačilni nalogi, e-računi, nalogi SDD), kar uporabniku zmanjša ročno delo.
 • Zmanjšanje števila napak
  Ni ročnega uvažanja in izvažanja v e-banko (plačilnih nalogov, bančnih izpiskov, datotek NPI, e-računov itd.), zato je tudi zmanjšana možnost pojavljanja napak (npr. nepravilna izbira transakcijskega računa pri uvozu nalogov ali e-računov v e-banko).
 • Ažurnost podatkov v e-banki
  Rešitev Hal E-Bank/B2B omogoča prevzem bančnih podatkov in obdelavo v zalednih sistemih do začetka delovnega dne. Bančni podatki se prenesejo takoj, ko so na voljo pri banki.
 • Avtomatizacija podpisovanja e-računov
  Rešitev Hal E-Bank/B2B omogoča samodejno podpisovanje e-računov.
 • Postopna avtomatizacija
  Funkcionalnosti uvoza/izvoza, samodejnega podpisovanja, samodejnega osveževanja se lahko vključujejo postopoma.

Hal E-Bank/Web Retail

Komu je Hal E-Bank/WEB Retail namenjen

Hal E-Bank/WEB Retail je spletna različica rešitve za elektronsko bančništvo, ki je namenjena osebni uporabi.

Varnost

Na voljo so trije načini prijave v elektronsko banko Hal E-Bank/Web Retail: z uporabniškim imenom in geslom, z digitalnim potrdilom, shranjenim na pasivnem USB ključku, ali z digitalnim potrdilom, shranjenim na aktivni pametni kartici. Digitalni podpis na aktivni pametni kartici nudi najvišjo raven varnosti, zato je uporabniku na voljo neomejena funkcionalnost. S prijavo z uporabniškim imenom in geslom pa lahko uporabnik plačuje le vnaprej registriranim upravičencem. Registrirane upravičence delimo na dve skupini: prva skupina so upravičenci, ki jih banka registrira za vse uporabnike (telekomunikacijska podjetja, elektro podjetja ipd.), druga skupina pa so "zasebni" upravičenci, ki jih registrira pri banki vsak uporabnik sam.

Glavne funkcije rešitve

Uporabnik lahko na vseh računih, za katere je pooblaščen:

 • pregleduje stanje na računih in spremlja transakcije (posamično ali združeno po izbranih kriterijih)
 • pripravlja, verificira in avtorizira plačilne naloge
 • pripravlja plačila v domačem prometu in v plačilnem prometu s tujino
 • pripravlja plačilne naloge z valuto vnaprej
 • upravičence plačil vpiše in izbira neposredno iz imenika upravičencev
 • pripravlja nove plačilne naloge na osnovi že izvedenih plačil, ki se hranijo v arhivu
 • pripravlja, vzdržuje in uporablja vzorce rednih plačil (templates)
 • prekliče plačilne naloge in sporoča reklamacije v banko
 • pregleduje plačila s kreditnimi karticami
 • kupuje in prodaja tuje valute
 • trguje na borzi, investira v vzajemne sklade in ureja svoj portfelj naložb
 • pregleduje in ureja svoje varčevalne knjižice
 • pregleduje stanje pri najetih posojilih in lizinških pogodbah
 • pošlje zahtevo za dvig limita (na računu, kreditni kartici, pri dvigih z bankomata), za izdajo ali blokado čekov, za izdajo ali blokado kreditne ali debetne kartice, za nakazilo Western Union, za dokumentacijo za posojilo, za mobilne storitve (dostop prek mobilnika)
 • natisne seznam plačilnih nalogov / zahtevkov ali posamezen nalog / zahtevek
 • izmenjuje informacije s svojo banko

Hal E-Bank/Web Corporate

Komu je Hal E-Bank/WEB Corporate namenjen

Hal E-Bank/WEB Corporate je spletna različica rešitve za elektronsko bančništvo, ki je namenjena večjim podjetjem in organizacijam za pregled in – v povezavi s Hal E-Bank/Personal ali Hal E-Bank/Corporate – za avtorizacijo pripravljenih nalogov na daljavo.
Rešitev Hal E-Bank/WEB Corporate je logična izbira za podjetja, ki imajo svoje oddelke ali enote na različnih lokacijah. Prav tako je rešitev zelo zanimiva za mednarodna podjetja, ki lahko s to rešitvijo preprosto nadzirajo transakcije svojih hčerinskih družb v drugih državah.

Glavne funkcije rešitve

Uporabnik lahko na vseh računih, za katere je pooblaščen:

 • pregleduje stanje in transakcije
 • avtorizira plačilne naloge, ki so poslani v avtorizacijo na daljavo
 • pregleduje poslane in arhivirane plačilne naloge
 • natisne seznam plačilnih nalogov ali posamezen nalog

Hal E-Bank/SMS

Komu je Hal E-Bank/SMS namenjen

Hal E-Bank/SMS je namenjen bančnim komitentom (fizičnim ali pravnim osebam), ki bi radi dostopali do svojih računov prek svojega mobilnega telefona. Hal E-Bank/SMS omogoča uporabnikom, da sprejemajo finančne odločitve tudi kadar so na poti.

Glavne funkcije rešitve

Uporabnik lahko na vseh računih, za katere je pooblaščen:

 • izvaja plačila, ki jih vnaprej registrira pri banki
 • plačuje upravičencem, ki jih banka vnaprej registrira za vse uporabnike (na primer telekomunikacijskim podjetjem, elektro podjetjem ipd.)
 • samodejno prejema informacije o računu
  • vsak dan ob določenem času
  • kadar je izdatek ali prejemek večji od določenega zneska
  • kadar je stanje na računu večje ali manjše kot določeno
 • pošilja zahteve za
  • stanje na računu
  • pregled zadnjih transakcij

Hal E-Bank/Cash Management

Komu je Hal E-Bank/Cash Management namenjen

Hal E-Bank/Cash Management je namenjen korporacijam in podjetniški skupinam, ki imajo hčerinske družbe ali bančne račune v različnih državah. S to rešitvijo lahko podjetja učinkoviteje upravljajo s sredstvi na različnih računih.

Glavne funkcije rešitve

Z možnostjo plačevanja v tujini (t.i. International Cash Management - ICM) banka svojim komitentom omogoči upravljanje s sredstvi na več računih v mednarodnem prostoru prek mreže SWIFT. Bančni komitenti izmenjujejo plačilne dokumente (sporočila SWIFT) med računi pri bankah. S ponudbo kanala ICM lahko banka svojim komitentom ponudi kompleksne plačljive storitve, kot denimo:

 • povezovanje računov
 • združevanje računov
 • navidezno združevanje sredstev na računih pri bankah iz ene ali več držav (Notional Cash Pooling, Domestic and Cross Border)
 • združevanje sredstev na računih pri bankah iz ene ali več držav (Cash Concentration, Domestic and Cross Border)
 • optimizacija stanja na računih (Zero Balancing)
© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH