ČASOVNO ŽIGOSANJE

Tako kot za običajne (papirnate) dokumente, je tudi za elektronske dokumente pogosto pomembno, da vemo, da se od nekega trenutka dalje vsebina določenega dokumenta ni spreminjala. S časovnim žigom, ki to potrjuje, pridobi elektronski dokument enako pravno veljavnost kot običajen dokument.

Halcom CA ima status zaupanja vrednega partnerja (TTP – Trusted Third Party) ter deluje kot agencija za časovno žigosanje (TSA – Time Stamping Authority).

Vloga agencije za časovno žigosanje v elektronskem poslovanju je podobna vlogi nepristranske priče pri poslovanju s papirnimi dokumenti (na primer notar). Tehnično gledano poteka časovno žigosanje na dobro zaščitenem strežniku, ki je sinhroniziran s časovnimi strežniki. Dokument se v določenem trenutku podpiše z veljavnim digitalnim potrdilom, in sicer tako, da se podatki o času podpisa na varen način povežejo s podatki v elektronskem dokumentu. Pomen časovnih žigov je dvojen:

 

  • časovni žig je pravno veljaven dokaz, da je elektronski dokument v določenem trenutku obstajal;
  • časovni žig potrjuje, da se dokument od časa žigosanja ni spremenil.
Za naročilo in vsa dodatna vprašanja nam lahko pišete na elektronski naslov ca@halcom.si .