Naročilo - Pravne osebe

 

  Oddaja dokumentacije

  Zakoniti zastopnik podjetja ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta osebno odda dokumentacijo v eni od pooblaščenih prijavnih služb Halcom CA (Abanka, AJPES, BKS Bank, Delavska hranilnica, Addiko banka, Nova KBM, SBERBANK banka, Sparkasse, UniCredit Banka Slovenija), na sedežu podjetja Halcom d.d. ali overi svoj podpis (pri notarju ali na upravni enoti) na krovni naročilnici, nato pošlje dokumentacijo po pošti na naslov Halcom d.d., Tržaška 118, 1000 Ljubljana.

  Prejem

  Halcom CA na podlagi prejete dokumentacije izda predračun. Po plačilu predračuna imetniki prejmejo v dveh ločenih pošiljkah:

  •  Izpis digitalnega potrdila in Pametno kartico/ključ USB

  •  Osebna gesla (kodi PIN in PUK)

Naročilo - Fizične osebe
Naročilo čitalnika
Naročilo strežniškega potrdila
Preklic digitalnega potrdila - Pravne osebe
Preklic digitalnega potrdila - Fizične osebe
Politike in dokumenti