NAŠE POSLANSTVO

Naš premišljen portfelj naprednih rešitev povezuje kupce, finančne ustanove ter ponudnike blaga in storitev. Ustvarjamo varne, učinkovite ter predvsem zanesljive finančne storitve, ki v ospredje postavljajo odlično uporabniško izkušnjo. Z bogatim naborom strokovnih in praktičnih znanj pozitivno vplivamo na rast in optimizacijo poslovanja naših partnerjev. Pri udejanjanju našega poslanstva so vedno in povsod na prvem mestu ljudje in okolje.

NAŠA VIZIJA

S poudarkom na najvišji stopnji varnosti in obvladovanju tveganj želimo kot vodilni in zaupanja vreden ponudnik najsodobnejših produktov, rešitev in storitev ustvarjati novo prihodnost finančne industrije. Partnerjem želimo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami in storitvami zagotoviti konkurenčno prednost, kar se kaže v nenehni rasti in odličnosti njihovega poslovanja.

NAŠE VREDNOTE

Še tako premišljena strategija ne more uspeti, če za njo ne stoji močna kultura.

Osebna odgovornost

Svoje naloge in zadolžitve opravljamo vestno in pošteno. Predani smo zagotavljanju odličnosti in si nenehno prizadevamo za izboljšave. Vsakdo od nas se drži najvišjih etičnih meril, smo iskreni in pošteni, in to pri vsem, kar počnemo.

Odprtost

Svoje znanje in izkušnje si z veseljem izmenjujemo med seboj, saj verjamemo, da je v znanju moč. Vsakomur prisluhnemo in vsakdo od nas si upa izraziti svoje mnenje. Vselej povemo po pravici in naravnost, tako da se novice, dobre ali slabe, širijo hitro in pravočasno.

Prilagodljivost

Spremembe vidimo kot sredstvo za ustvarjanje lepše prihodnosti. Z navdušenjem sprejemamo dejstvo, da se vse življenje učimo. Neuspehi nas ne potolčejo, saj se zavedamo, da naposled vodijo do uspeha.

Ustvarjalnost

Spodbujamo radovednost, vedoželjnost in željo po razvijanju novih idej. Ne počivamo na lovorikah, saj samoiniciativno prevzemamo pobudo za spremembe in izboljšave. Nikoli ne prenehamo iskati boljše rešitve.

Veselje do dela

Pri vsem, kar počnemo, se nadvse radi še posebej potrudimo, da navdušimo in presenetimo. Z osebno zavzetostjo in motiviranostjo navdihujemo sodelavce in jim pomagamo, da izkoristijo ves svoj potencial in se na delovnem mestu razvijajo.

NAŠE STRATEŠKE USMERITVE

Trajnostna rast

Dodatno se bomo specializirali za tiste segmente, v katerih imamo največjo konkurenčno prednost, da bomo lahko učinkovito snovali in ustvarjali prvovrstne produkte.

Povečanje mednarodne prisotnosti

Tudi v prihodnje bomo aktivno iskali mednarodne strokovne kadre, širili dejavnost v tujini in poglabljali odnose s svojimi mednarodnimi partnerji.

Krepitev organizacijske kulture

Naša ekipa je vse večja, zato bomo poskrbeli, da se naše temeljne vrednote učinkovito prenašajo na vse novo zaposlene.

Inovativnost

Na tržišču, čedalje bolj preplavljenem z množico produktov in storitev, si bomo prizadevali izstopati. Z veliko zavzetostjo bomo delovali na področju raziskav in razvoja ter se pri tem jasno osredotočali na uporabnika in naročnika, da bomo med prvimi ponudniki novih inovativnih produktov na tržišču.